Yıldızhan Yayla

Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, 1937 yılında Ödemiş'te doğdu. İlköğrenimini Ödemiş'te yaptı. Daha sonra 1949 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1956 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 1962 yılı sonunda İdare Hukuku asistanı olarak mezun olduğu Hukuk Fakültesi'nde göreve başladı. 1968'de hukuk doktoru, 1974'te doçent, 1982'de profesör unvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yeni açılan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti. Bu fakültede dekan yardımcısı iken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne İdare Hukuku profesörü olarak atandı. Burada dekan yardımcısı, sonra da rektör yardımcısı görevlerini yaptı. 1987'de Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne, üniversitenin izni ile atandı. Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Kurucu rektörlükten sonra, seçilmiş rektör olarak görev yaptı. Rektörlük dönemi sona erince, kendi isteği ile emekli oldu. Prof. Dr. Yıldızhan Yayla'nın, İdare ve Anayasa Hukuku dallarında telif ve tercüme kitapları, yazıları, karar incelemeleri, sempozyum bildirileri, Türkçe ve Fransızca yayınları bulunmaktadır. Prof. Yayla, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Çevre ve İmar Hukuku dersleri yanında, Deniz Harp Akademisinde, Deniz Harbi Hukuku ve Milletlerarası Deniz Hukuku dersleri vermiştir.
Yıldızhan Yayla, 13 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Köye Hizmet Teşkilatı (1968), Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, Anayasa Hukuku (1985), İdare Hukuku (1990), Yıldızhan Yayla'ya Armağan (Galatasaray Üniversitesi -2003)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...