Yaşar Kemal Bir Geçiş Dönemi Romancısı

Yazar : Nedim Gürsel
İsbn : 9753166605
Yayın Tarihi : Eylül, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 155
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Everest yayınları

Bu kitap bir oturuşta yazılmadı. Yaşar Kemal'in yapıtını bir geçiş dönemi bağlamında temellendirmeyi öngördüğüm tasarının bundan yirmi beş yıl kadar öncesine dayandığını söyleyebilirim. Demek ki bir "rub-ı asır", yani çeyrek yüzyıl olmuş. O günlerde okuduğum Akçasaz'ın Ağa/arı toplam bin sayfayı aşan bir nehir romandı. Söz konusu yapıttan yola çıkarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında Çukurova'da yaşanan toplumsal değişmenin değerler sisteminde yol açtığı karmaşayı ele alan uzunca bir inceleme yazmıştım. Bu karmaşa eski değerlere bağlı kalan insanın en büyük dramlarından biridir. Söz konusu incelemeyi, Paris'teki işim gereği. C.N.R.S.'ye (Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) önerdiğim bir proje çerçevesinde Fransızca olarak kaleme almıştım. Sonra bu çalışmayı, Yaşar Kemal üzerine yine Fransızca olarak yazdığım "Köroğlu Destanı ve Yaşar Kemal", "Ağıtlar", vb. gibi incelemeler izledi. Kitapta bağımsız birer bölüm olarak yer alan bu incelemeler, çağdaş bir yazarın sözlü halk geleneğinden nasıl yararlandığını, bu geleneği kendi bakış açısından ne ölçüde özümleyip dönüştürdüğünü araştırmaya yöneliktiler. lntertextualite (metinler arası ilişkiler) kavramı yaklaşım yöntemlerimden birini oluşturdu, ama tarihsel bakışı da göz ardı etmedim. Yine de, Yaşar Kemal'in yapıtını genel bir yaklaşımla betimlemekten çok, belli bir sorunsal temelinde çözümlemeye, belli konularda derinleşmeye çabaladığımı söyleyebilirim. "Geçiş dönemi" ve "sözlü gelenek-çağdaş edebiyat" eksenlerinde gelişen kitaba bir üçüncü eksen eklemek gerekirse, bunun otobiyografik üçlemedeki -Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Kanın Sesi- çocukluk anıları olduğu söylenebilir. Diyeceğim, Yaşar Kemal'in tüm yapıtını inceleyen bir monografi değil bu kitap, çeşitli bölümleri değişik zaman dilimlerinde yazılmış bir araştırma. Bu araştırmaya Çukurova'ya yaptığım ve doğrudan Türkçe yazılmış bir yolculuğun izlenimleriyle ayrıntılı bir söyleşiyi eklemeyi uygun gördüm; Yaşar Kemal üzerine diğer eleştiri ve inceleme kitaplarımda yayımlanan yazılarıysa bu kitaba almadım. Bu tür çalışmaların ne yazık ki çok az yapıldığı edebiyatımızda,
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...