Yarışma Kitapları: Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı Mimari Kentsel Proje Yarışması 2004

İsbn : 9789944896641
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 23,5 x 31 cm
Yayınevi : Mimarlar Odası Yayınları

Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı Mimari-Kentsel Tasarım Proje Yarışması; yeri, konumu, büyüklüğü, kamusal yararı, kentsel statüsü ve üstlendiği imajı ile işlevler açısından Gaziosmanpaşa ilçesi için çok önemli değere sahip bir alanın, içinde yer alan belediye binası ile birlikte günümüze ve geleceğe dönük yeniden yaşanabilir hale getirilmesini amaçlamıştır. Yarışmanın şartnamesi için yapılan hazırlık çalışmaları sırasında, Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, yarışma jürisi ve Mimarlar Odası temsilcileri ile çok sayıda toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda; yarışma alanında belediyenin rant beklentilerini minimumda tutacak ticari fonksiyonların yer alması, kamusal yararın ön planda tutulması, mevcut belediye binasının günün ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesinin yanında; kent insanının kültürel, sanatsal, rekreatif anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanmasının ön planda tutulması, yapı yoğunluğunun olabildiğince azaltılması yönünde ortak bir strateji benimsendi. Bu ana hatları ile yarışma şartnamesine yansıtıldı. İhtiyaç programlarının hazırlanmasında da bu ilkeler gözetildi. Yarışmacılara ihtiyaçların yorumlanması konusunda esneklikler tanındı' Yarışmaya katılımı teşvik etme konusunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tüm olanaklarını sonuna kadar kullandı. Yarışmaya 68 değerli proje katıldı. Bu sayı, ülkemizdeki ulusal kentsel tasarım yarışmaları için oldukça yüksektir. Bu bağlamda yarışma mimarlık kamuoyu tarafından yoğun biçimde ilgi görmüş ve başarıyla sonuçlanmıştır. Yarışmanın değerlendirme sürecinde jüri, yarışma şartnamesinde tüm yarışmacılara duyurulmuş olan aşağıdaki kriterleri göz önünde tutmuştur: Gaziosmanpaşa kent merkezinde, belediye binası çevresinde korunmuş olan kamusal-kentsel mekânın, bütünlüğünü bozan unsurlardan arındırılarak kullanım değerlerinin, kot farklarından da yararlanarak, kamusal-kentsel dış mekân, peyzaj değerlerinin geliştirilerek zenginleştirilmesi, kent insanına bütünlük içinde sunulması dolayısıyla kent kimliği içindeki yerinin tanımlanması…
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...