Türk Yenilik Şiiri Antolojisi

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : Haziran, 1950
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 126
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Antoloji yapmak bir bakıma çok kolay, bir bakıma çok zor bir iş. Kolay, çünkü en beğendiğimiz şairlerin en sevdiğiniz şiirlerini bulup bir araya getirmek için büyük zahmetlere girmeye hacet yok. Öyle ama kendi zevkinizden başka bir ölçü tanımayacak olursanız ortaya öyle bir antoloji çıkar ki yerleşmiş kanaatlere meydan okuyan bu eser bir ucube gibi teşhir edilir. Antolojinizi şairlerin şöhret derecelerine göre ayarlarsanız belki daha az tenkit edilirsiniz ama ortaya güzel ve hele yeni bir eser koyduğunuzu da iddia edemezsiniz. Zaten Georges Duhamel de -Anthologie de la Poésiee Lyrique en France- isimli eserinin başına, şiirleri seçmekte tuttuğu yolu anlatmak için koyduğu bir önsözde aşağı yukarı bu hakikatleri söylüyor. Diyor ki: "Her seçim münakaşa edilebilir ve zaten edilir de. Mütehassısların hükümlerime hücum ederek kararlarımı reddetmeleri beklemediğim bir şey değil. Ama aldırmıyorum. Birine yeteri kadar yer vermediğimi, bir başkasına da fazla iltimas ettiğimi söyleyecekler. Herkesi memnun etmek kabil mi? Eski şairleri diriltmek işiyle uğraşan bilginler muhakkak ki hayırlı bir iş görüyorlar, ama çok kere ölçü, nispet, derece mefhumlarını kaybediyorlar; üzerinde uzun zaman uğraştıkları şaire ehemmiyet verir gibi görünürken asıl kendi çalışmalarına kıymet veriyorlar; bir şaire ömürlerinden iki veya on yılı ayırdıkları için onu en az bir Vergilius'la, bir Dante ile bir tutmaya kalkıyorlar. Bu da mülkiyet duygusunun garip bir tecellisidir Bu türlü bilginleri hoşnut etmeye kalkışacak değilim. Beğenilen bir şairin sevilen bir şiiri bahis mevzuu olduğu zaman da ayni halle karşılaşırız. Umumiyetle insan bildiği ve bazen ezberlemek zahmetine girdiği bir şiiri ötekilerden üstün tutar. Bir antolojide bu şiire rastlamazsa öyle fenasına gider ki hazırlayana kızmaktan kendini alamaz. Bunları söylemek kolaydır ama tamamıyla kendi zevkine göre bir antoloji hazırlamaya gelince yeni iş değişir.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...