Türk Jinekoloji ve Obstetrik Bibliyografyası

Yazar : Doç. Dr. Aykut Kazancıgil
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 326
Ölçü : 15,5 x 24 cm
Yayınevi : Kağıt vr Basım İşleri A.Ş.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Bibliyografyasının bu son geliştirilmiş baskısını sunarken emelimiz Türk Hekimine faydalı olabilmektir. Memleketimizde modern, anlamda hekimliğin yerleşmesi son bir aşır içinde olmuştur. Bu süre içinde birçok kitap ve mecmua neşredilmiş, bizden evvel gelenler modern tıbbın esaslarını memleketimizde kurmak için büyük himmet sarfetmişlerdir; fakat ne yazık ki bu neşriyat toplu olarak hiçbir yerde yoktur. Harf inkılabından evvel memleketimizde neşredilen tıbbı yazılara, tarihçe veya tıp tarihi bakımından lüzum görüldükçe kat'i imkânsızlıklarla karşılaşılmaktadır. Bilim yolundaki verimli çalışmaların en sağlam temeli, çalışmaya başlamadan önceki bilgilerin derlenmesidir; bunların incelenmesi kıyaslamalara, kıyaslamalar ise yeni hipotezlerin ortaya konmasına yol açacaktır. Bibliyografyalar canlı mahlûklara benzerler, doğarlar, büyürler ve yayınlandıktan kısa bir süre sonra aktüel değerlerini kaybederler. Bundan dolayı son 50 senedir bütün dünya periyodik bibliyografya yayınları yerleşmiştir. Analitik bibliyografyalar bakımından saha daha da boştur. Konu ile ilgili diğer yayınlarımızda bu eksikliğin tek tek şahıslar veya müesseseler yerine merkezi bir organ tarafından giderilmesi gerektiğini belirtmiştik. Dünyada birçok memleket, hekimliğin her şubesine ait yayınlarını, derli toplu olarak merkezlerde toplamıştır. Bu bakımdan memleketimizde de genel tıp ve ihtisas şubelerine ait bütün neşriyatı toplayacak ve yeni çıkanları abstraktlar halinde neşredecek bir " Türk Tıp Bibliyografyası" merkezine şiddetle ihtiyaç vardır. Türk Jinekoloji Bibliyografyası dört ayrı bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde konu derlendikten sonra memleketimizde jinekolojinin gelişmesi, eğitim, dernek ve yayın organları konuları, belgelerle birlikte yayınlanmıştır, ikinci bölümde (Kısım - i) yazar isimlerine göre alfabetik olarak düzenlenmiş bibliyografya, üçüncü bölümde (Kısım - II) yazar isimleri endeksi, nihayet dördüncü bölümde (Kısım -III) konular endeksi mevcuttur. Bu bölümde tezler, monografiler kitaplar, makaleler ve yabancı dergilerde çıkan yazılar derlenmiştir.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...