Türk İnkılabı Tarihi Cilt II - Kısım II

Yazar : Yusuf Hikmet Bayur
İsbn : 9751603234
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 504
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Bu cildin ilk kısmında bulunan "Önsöz', "Sözlük", "Kaynaklar" ve "Kısaltmalar" bölümleri işbu 2 nci kısım için de kullanılacaktır; dolayısıyla bu son üç bölümü burada yeniden yazmayı gerekli bulmadık. Burada yalnız "kaynaklar" bölümündeki bir eksikliği doldurmak ve bu bölümle "kısaltmalar" bölümündeki iki yanlışı düzeltmek isteriz. Eksik şudur: Birinci kısım yazılırken elde bulunmayan Beşinci Mehmed'in Başkâtibi Halit Ziya Bey'in (Bay Halit Ziya Uşaklıgil); "Saray ve ötesi; son hatıralar" adlı eseri. (3 cildi 1940, 41 ve 42 yıllarında basılmıştır-H. Z. U.) Orada yazılı olaylar arasında işbu "İnkılap Tarihi"mizin 2 nci cildinin ilk kısmında anlattıklarımız bakımından önemli olan üç olay vardır: a) İtalya'nın Trablusgarp savaşını açması (Eylül 1911 sonu)-bu cildin ilk kısmında da görüldüğü gibi (bak: s. 93)-Babıali için yüzde yüz bir baskın olmuş ve onu şaşkına döndürmüştür. Halit Ziya Bey bu olayı pek açık gösterir. O, savaş işi dolayısıyla çekilecek olan Hakkı Paşa ile onun yerine Sadarete geçecek olan Sait Paşa arasındaki görüşmede bulunmuştur ve bu görüşmeyi çok canlı olarak anlatmaktadır. (H. Z. U. c. Li; s. 211-222.) b) "Halaskar" subayların baskısı üzerine ve az çok da genel durum dolayısıyla Sait Paşa Sadaretten çekildiğinde (Temmuz 1912 nin 2 nci yarısı) Talat Bey, Hacı Adil ve Dr. Rüsuhi Beylerle birlikte Halit Ziya Bey'i sarayda görmeğe gelir ve ona şunları der: "Sizden bir hizmet istemeğe geldik, şimdiye kadar sizden bir şeyler istememiştik, ona hacet de kalmamıştı; fakat bugün ihtiyaç var... Hünkâr yarın bir Sadrazam tayin edecektir. Bu kim olursa olsun, yalnız Kamil Paşa olmasın...
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...