Türk Basını Kuvayi Milliye'den Günümüze

Yazar : Orhan Koloğlu
İsbn : 9751713560
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 22,5 x 30,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

İletişim, çağımıza damgasını vuran en önemli olgulardan biri kuşkusuz... Bu nedenle çağımızı betimlemekte kullanılan deyimlerden biri de "İletişim çağı"dır. İletişim teknolojisinde son yıllarda ortaya çıkan çok hızlı gelişmeler sonucunda artık sınırlar silinmeye başladı. Bu olgu, özellikle yazılı ve görsel-işitsel medyanın ya da başka bir deyişle kitle iletişim araçlarının etkinlik ve önemini doruklara taşıdı. İşte bu noktada Basın Özgürlüğü yeniden sorgulanmaya başlandı. Çünkü basın özgürlüğü sadece basın mensuplarının özgürlüklerini değil, tüm toplumun haber alma hak ve özgürlüğünü kapsamaktadır. Bu anlamıyla da, temel bir hak ve özgürlük niteliği taşımaktadır. Ancak bu hak ve özgürlüğün kullanımının, kullanıcılara, yani yazılı ve görsel-işitsel medya mensuplarına yüklediği sorumlulukları da objektif bir yaklaşımla irdelemenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Türk basının son 75 yılını inceleyen bu kitabımızda, değerli araştırmacı gazeteci Orhan Koloğlu, basınımızın gelişimini hem teknik hem de düşünsel alanda ele almış ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nden bugüne uzanan yıllardaki aşamaları örnekleriyle anlatmıştır. Kitapta, 1915'lerde başlayan Ulusal Mücadele Dönemi, basının bu mücadelenin yanındaki ve karşısındaki örnekleri, Atatürk'ün kurduğu iletişim sistemi, özgün ve zaman zaman ilk kez yayınlanan belgelerle anlatılıyor. Ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra gelen 1922 - 1946 döneminde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları ve ilk devrimlerin basındaki yankıları inceleniyor. Bu arada, basının harf devrimini tanıtımında ve uygulamada yaşadığı zorluklara karşın kazandığı başarı vurgulanıyor... D. Fikri Sağlar Kültür Bakanı
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Koloğlu Kitapları (50)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...