Tıbbi Terimleri Oluşturan Latince-Yunanca Kök Kelimeler Sözlüğü

Yazar : Dr. Günhan Yayla, Prof. Dr. Murat Yayla
İsbn : 9756395729
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Ölçü : 9,5 x 17,5 cm
Yayınevi : İstanbul Medikal yayıncılık

Batılı ülkeler, başta hekimlik olmak üzere; doğa, hukuk, siyasal, sosyal, teknik bilimler çerçevesinde ve daha pek çok konuda, kaynak dillerden yararlanarak nomanklatürlerine aktarmış oldukları "kök" niteliğindeki kelimelerle, sadece yeni kelimeler oluşturmakla kalmamış, neredeyse tümce oluşturan bileşik kelimeler de var etmişlerdir. Hekimliğin, Jinekolojik ve Obstetrik ana bilim dalıyla ilgili "terimler" sözlüğümüzü yazarken, sadece kendi bölümümüz kapsamı içinde kalmak istemedik. Günümüzde, özellikle tıbbi terminolojiye girmiş olan, Latince ve Yunancadan inen kelime köklerinin büyük bir bölümünü de derleyerek bunları "Jinekolojik - Obstetrik Terimler" sözlüğüne ilave etmeyi düşündük. Ancak sonrasında bu sözlüğü, dolaysız ya da dolaylı olarak, tıbbi konularla ilgili kişilere (Ör: Veteriner, diş hekimleri, biyoloji öğrenimiyle ilgisi olanlar, paramedikal konularda uğraş verenler ve hatta gazete ve dergilere bulmaca hazırlayanlara) yararlanacakları ayrı bir sözlük halinde sunmanın daha uygun olacağı kanısına vardık. Gerek Jinekolojik - Obstetrik sözlük, gerekse kök kelimeler sözlüğü için Latince yazılım bir sorun oluşturmuyordu. Ancak Yunancayı, Latin harfleriyle yazmak (Transliterasyon = harf çevirisi) ve sonrasında yazılanları, bu dilin fonetiğine uygun düşecek şekilde okuyabilmek, her babayiğide nasip olacak gibi değildi. Nitekim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin eski Yunan dili eğitimi veren öğretim üyeleri dahi, antik Yunanca metinlerin nasıl "sesletildiğinin" (telaffuz edilmesi / söylenme biçiminin) tam olarak bilinmediğini vurguluyorlardı. Ve bu konuda modern düşüncenin öncülerinden olan Erasmus'un (Desiderius 1466-1536.): "Derecta Latini, Graecum sermonis pronunciatione" (düzgün bir söylenişle ifadesi gereken Yunancanın, doğru bir Latince ile söylenmesi)…
******Prof. Dr. Murat Yayla
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...