The Riksdag Library, Stockholm, İsveç

Stockholm'de eski şehirde bulunan Riksdag Kütüphanesi, İsveç'in parlamento kütüphanesidir. Koleksiyonlar ve veri dosyaları dijital ortamda herkese açıktır. Bunların büyük bir bölümü ödünç verilmektedir. Parlamento kütüphanesi büyük ölçüde yasalar ve idari konularla ilgili kitap ve dokümanlardan oluşmaktadır. Ana gayesi ülkeyi yönetenlerin gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. Kütüphanede yaklaşık 700 bin kitap bulunmaktadır. İsveç tarihine, uluslararası politikalara, Birleşmiş Milletler yayınlarına, siyasal ve sosyal konulara ait 50 adet veri tabanı da hizmet vermektedir. Parlamento Kütüphanesi 1851 yılında Parlamento Arşivi adıyla kurulmuştur. 1918 yılında bu bölüm Parlamento'da bağımsız hale getirilmiş ve halka açılmıştır. 1946'da Birleşmiş Milletlerin depoziter kütüphanesi olmuş ve binanın bodrumunda Birleşmiş Milletlere ait geniş bir arşiv depolanmıştır. Kütüphane aynı zamanda Avrupa Birliği yayınlarının da depoziter kütüphanesidir. 1996'da Parlamento Kütüphanesi şimdiki yerine, Storkyrkobrinken 7 No.'lu adrese taşınmıştır. Kütüphane 1936'dan sonra, 15. yüzyıla kadar giden, eski İsveç Parlamentolarının kayıt ve arşivlerinin saklanması sorumluluğunu almıştır. Bu kayıtlar kütüphane tarafından bastırılmış ve bu konuyla ilgilenenler için çok geniş bir kaynak haline gelmiştir.

Adres : The Swedish Parliament 100 12, Stockholm, İsveç
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...