Tevfik Fikret

Yazar : Rıza Tevfik Bölükbaşı
İsbn : 9756403861
Yayın Tarihi : Eylül, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 109
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitabevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Rıza Tevfik'in, Galatasaray Sultanisi'nde okuduğu 1882'den beri tanıdığı ve zamanla samimi dostluklar kurduğu yakın arkadaşlarından biri de Tevfik Fikret'tir. Rıza Tevfik, Servet-i Fünun şairleri arasında en çok Tevfik Fikret üzerinde durmuş, değişik tarihlerde onunla ilgili olarak çeşitli değerlendirmeler yapmış, hatta onun fikirleri etrafında bazı tartışmalara da sebep olmuştur. Onun Tevfik Fikret hakkında, ölümü üzerine yazdığı ve yeni Türk şiirinin en lirik mersiyelerinden biri kabul edilen bir manzumesiyle iki konferansı, seri halinde yayımlanmış yedi makalesi ve bu makalelerin biraz genişletilmesinden meydana gelen bir de küçük kitabı vardır. Rıza Tevfik, yakın dostu ve fikir arkadaşı Tevfik Fikret'in çok genç sayılabilecek bir yaşta vakitsiz ölümü dolayısıyla, Abdülhak Hamid için yazdığı Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi (yahut Hamidname) gibi, onun hakkında da Fikretname adıyla bir eser yazacağını çeşitli vesilelerle dile getirmekle beraber, muhtemelen daha sonraki yoğun siyası faaliyetleri sebebiyle böyle bir eser hazırlayamaz. Rıza Tevfik'in, bazı siyası hataları dolayısıyla 1922'de yurt dışına çıkması, yirmi yıl süren gurbet hayatı ve nihayet 150'liklerin affedilmesinden beş yıl sonra Türkiye'ye dönüşünde "Edebiyat Aleminde Tanıdıklarım" genel başlığı ile yazdığı makalelerden yedisi Tevfik Fikret'le ilgilidir. Daha çok, şairin biyografisi etrafında kaleme alınan bu yazılarda Rıza Tevfik, aynı sırada okuduğu Mekteb-i Sultani günlerinden başlayarak Servet-i Fünun yıllarındaki dostluklarını ve ölümünden sonraki yıllarda daha da alevlenen Tevfik Fikret-Mehmed Akif kavgasında kendisinin oynadığı rolü anlatır. Edebiyat dünyasına Muallim Naci tarzında şiirler yazarak ilk adımlarını atan Tevfik Fikret, başlangıçta "hakimane ve dindarane mensur tehliller, vezinleri kusursuz naatler" yazdığı halde bir süre sonra bu tarz şiirden vazgeçer ve Mekteb-i Sultani'den hocası olan Recaizade Ekrem'in tavsiyesi üzerine Servet-i Fünun mecmuasının başına geçerek edebiyatımızda yeni bir anlayışın ve yeni bir dönemin başlamasına yol açar.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret , Rıza Tevfik Bölükbaşı Kitapları (83)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...