Tevfik Amir Kocamaz

1868'de İstanbul'da doğan Tevfik Amir, Galatasaray Sultanisi'nin 1890 mezunudur. Mektepten çıktıkdan sonra bir müddet Saadet gazetesinde çalıştı. Servet-i Fünun'la ayni zamanda, İsmail Safa ile birleşerek Mehmed Kâmil adlı bir arkadaşları ile Mirsâd ismindeki edebî mecmuayı çıkarmaya başladılar.
Orada şiirleri, Ziynet ve Hareket-i Arz kitapları basıldı; fakat yayını 25 hafta süren Mirsâd kapatıldı ve çıkaranların hepsi sorguya çekildi.
Bir jurnalci, o hafta Kâmil imzasiyle çıkan ve "dağlar, dereler, bahar muğber!" mısraı ile biten bir manzumeyi alıp saraya göndermiş ve o günlerde çekilen Sadrazam Kâmil Paşa ağzından yazılmış bir ta’riz diye göstermişti.
İsmail Safa'nın zabtiye kapısında söylediği şu kıt’a bu hâdisenin hikâyesini taşımaktadır:
Neler isnâd ediyorlar fikre?
Her sözü zannediyorlar şifre!
Lânet olsun ebediyyata, Safâ,
Tövbeler tövbesi şiire. 

Anadan doğma şair bu tövbesini tutamadı; fakat Tevfik Amir yazı âlemine veda ederek şirket komiserlikleri gibi işlere geçti. Şehremaneti tercüme kalemine müdür, Beyoğlu belediye dairesine muavin oldu, Meşrutiyetle de şehremini muavini olarak emekliye ayrıldı ve ardı ardınca belediye ve umumî mediste İstanbul'u temsil etti.
Tevfik Amir Kocamaz, 1953 yılında İstanbul'da vefat etti.

 

Bibliyografya

Ziynet; Hareket-i Arz; Elli Yıl (Hakkı Tarık Us)

Oktay Aras Kitaplığındaki Tevfik Amir Kocamaz kitapları (1)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...