Tek Yol Atatürk Yolu

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : Ekim, 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Kurtuluş yolunu, Türk ulusuna, Atatürk açmıştır. Önce ülkemizi sömürgeleri arasına sokmaya kalkışan emperyalizme karşı kazandığı eşsiz zaferiyle, sonra da, böyle bir sömürgeleşmeyi önlemek için, ulusunu ortaçağlık uykusundan silip ayağa kaldırmak üzere giriştiği, zamanına göre akılları durduracak kadar cesur devrimleriyle. Biz kurtuluşumuzun, bugün de, kesin olarak o yolun izlenmesine bağlı olduğuna, onun açtığı yoldan uzaklaşmanın bizi, bağımsızlık savaşımızdan önceki korkunç duruma kadar sürükleyebileceğine inanıyoruz. Bu gerçeği büyük önder de görmüş ve Türk Gençliğine hitabıyla, kurduğu Cumhuriyeti ve başardığı devrimleri ona emanet etmiştir. Bizim için Atatürk'ü izlemekten başka çıkar yol bulunmadığına inancımı bıkmadan, usanmadan tekrarladım yüzlerce yazımda. İstedim ki yurdumuzun geleceği ve kalkınması konusunda bugünkü kanılarımı da yansıtan o yazılardan hiç değilse bir kısmı, gazete ve dergi sayfalarında dağılıp kalmaktan kurtulup bir kitap haline gelsin ve Atatürk gençliğinin yeni kuşaklarınca da okunsun. Güç işti bu! Çünkü ilkin dil sorunu çıkıyor karşımıza eski yazılarımızı ele aldığımız zaman. Çeşitli tarihlerde yazılmış yazılarda dil yöntemi bakımından birlik aramak elbette olacak şey değil. Gerçi, bütün o yazıları yeni baştan elden geçirip bugünkü dil ve deyişe uygun hale getirmek akla gelebilirdi. Ancak böyle bir tutum o yazıların tarihi gidişimiz içindeki yerlerini belirtmek imkânını ortadan kaldıracaktı. Yazıları kronoloji sırasına göre değil de konu bakımından birbirlerine yakınlıklarını göz önünde tutarak sıraladım ama böylece hayli uzun zaman farkları ile yazılan yazıların yan yana düşerek dil uyuşmazlığını büsbütün göze çarpar hale getirmesi sonucu ortaya çıktı. Böyle bir derlemede önlenmesi imkânsız bu sakınca için özür dilerken, Atatürk ilkelerini belirtmek bakımından önemli gördüğüm noktalarda göze çarpacak tekrarları da okurlarımın hoş göreceklerini umarım. YAŞAR NABİ
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...