Siyasi Partiler ve Sosyalizm

Yazar : Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 175
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Anıl Yayınevi

Bu kitabı memleketimizin ve dünyanın geçirdi demokrasi krizi içinde Hürriyet ve Müsavat ideallerinin uzlaştırılması uğrunda yapılan gayretler, bu iki idealin çatışmasından doğan huzursuzlukların ıstırabı ile yazıyorum. Dünyanın bir bölümü hürriyetsiz müsavatla saadete erişileceği kuruntusundadır. Öteki bölümü ise müsavatsız hürriyetin insanlara huzur vermeye yeteceğini sanıyor. Bu iki yolun çatışması arasında dünya milletlerinin ve onlara rehber olmak isteyen aydın kütlelerinin çektiği acıyı tasvir eden sayısız yazılar yazılmaktadır. Şu kadar var ki iki kutup, kendi açılarından her şeyin halledileceğine inanma da ısrar ediyorlar. Bu ısrar çoktan beri bir bilgi ve düşünce işi olmaktan çıkmış, fanatik birer inanç halini almıştır. Hâlbuki dünyanın her şeyden önce bilgiye, düşünceye, ölçüye dayanan bir inanca ihtiyacı var. Bilgi ve düşünce temelinden ayrılmayan bu inanç bizi acaba tekrar hürriyetle müsavat arasında birlik bulmaya götürecek mi? Hakiki bir ilim görüşü bizim her yerde milletler, vatanlar, iş organizasyonları, dil ve kültür çevreleri meslek ve ihtisas zümreleri; iş, meslek ve ihtisas tesanütleri karşısında olduğumuzu gösteriyor. İçtimai sınıflar mücerret bütünler değildir; bu müşahhas gerçeklerin içinde doğar, gelişir ve onlara göre rol alırlar. Bunların doğmadığı ve doğamadığı yerler geri kalmış cemiyetlerdir. İnsanlığın geleceğini tayin edecek geri kalmış cemiyetler değil, bu teşekkülleri kazanmış ve kazanmakta olan cemiyetler olacaktır. Bu ise ancak zümreler, meslekler, kültür ve dil çevrelerine dayanan milli tesanütlerinin içerisinde hürriyetin müsavatla birleşme imkânını bulduğu yerlerde gerçekleşecektir. Bu şartlardan uzak kalmış cemiyetleri totaliter baskılarıyla anonim kütleler haline getirerek onlara dikta formüllerini zorla kabul ettirmek insanlığın geleceğini ne derecede karanlığa götürüyorsa…
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...