Şiir Sanatı

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : Mayıs, 1958
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 133
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Şiir, marangozluk, kunduracılık gibi öğretilebilen bir sanat değildir. Gerçi şiir yazmak için öteden beri birtakım usuller, kaideler kulanla gelmiştir. Ama bunlarsız da şiir yazılabilir. Hem bu kaide ve usulleri mükemmel bilmekle de insan güzel şiir yazmanın sırrına ermiş olmuyor ki! Bizde, şimdiye kadar, nazım kaidelerini öğretmek maksadıyla birçok kitaplar yazılmıştır. Bunların neye yaradığına bir türlü akıl erdiremedim. Mademki güzel bir şiiri anlayıp sevmek için nazım kaidelerini bilmeye hacet yoktur, mademki nazım kaidelerini bellemek insana güzel şiir yazmak kudretini de veremiyor, şu halde bu kitapların faydası nedir? Diyeceksiniz ki, şimdiye kadar şiir yazabilmek için bu kaideleri bilmeye ihtiyaç vardı. Öyle ama kendisinde şiir istidadı olan bir insan, bu sanatla ilgili her şeye karşı öyle dikkatlidir ki okuduğu şiirlerden kaidelerini hiç yardıma hacet kalmadan keşfeder. Hem böyle kendiliğinden keşfetmenin ayrı bir zevki de vardır. Nazım usullerini kaideler halinde ezberlemek, herkes için, hatta bir şiir istidadı için de sadece angaryadır. Bu nazım kaidelerini gençlere ezberletmenin gerçi bir faydası olmuyor değil: kendilerinde şiir için en küçük bir istidat bulunmayan bir takım insanlar, bu kaideleri öğrenince şiir yazabileceklerini sanıyor ve usulüne tamamıyla uygun bir sürü mısralar kaleme alıyorlar. İki üç manzume karalayınca şair sayılacağını düşünmenin uyandırdığı bir hevesle yüz kere tekrarlanarak bayatlamış, ayağa düşmüş bir takım duyguları, eri bayağı hayaller ve imajlarla nazım haline koyuyorlar. Şair sayısını lüzumsuz yere çoğaltarak hakiki şiiri anlamış insanları zaman zaman şiirden iğrendirecek derecede değersiz manzumelerin önümüze sürülmesine meydan veren bu faydaya, isterseniz zarar da diyebilirsiniz. Tutulan bu yanlış yolun bir başka zararı da gerçek bir şiir istidadı taşıyan bazı gençlere, şiir yazmak için bu usulleri bellemekten başka yapacak iş olmadığı zannını vererek, onlara şiir sanatının çok kolay bir şey gibi görünmesi olmaktadır…
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...