Seçmeler

Yazar : Abdülhak Şinasi Hisar, Hazırlayan: Selim İleri
İsbn : 9753630409
Yayın Tarihi : Kasım, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 325
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Yky

Abdülhak Şinasi Hisar adını, ilk kez, Varlık Yayınları basımı, Cevdet Kudret imzalı, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman'dan işittim. İşittim, diyorum; çünkü bu iki ciltlik, açıklamalı, değerlendirmeli antoloji bana o zamanlar herkesin roman ve hikâyeden söz açtığı bir yurt gibi gelirdi. Servet-i Fünun romancılarını, hatta Refik Halit'i, Esendal'ı; Sermet Muhtar'ı, nihayet Abdülhak Şinasi'yi orada tanıdım. Birçok zamanlar Cemil Süleyman'ın Siyah Gözler romanını merak edip durdum. Diyebilirim ki, edebiyatımızın roman, hikâye serüvenini ancak güldesteler, seçkiler aracılığıyla yaşadım. Bir başka yurt, Tahir Alangu'nun Cumhuriyet'ten Sonra Hikâye ve Romanı'ydı. Kenan Hulusi'yi, Sait Faik ve Sabahattin Ali'yi oradan sevdim. Cevdet Kudret, Fahim Bey ve Biz yazarının yazınsal değeri üzerinde dururken ikircikli bir ifade kullanmıştır. Örnekse, "Geçmiş zaman, onun gözünde bir 'Kayıp Cennet'tir," der. Bu yitik cennet, Abdülhak Şinasi'nin koyu bir geçmişsever olmasına yol açmış gibidir. Romanların kahramanları, "hayatta her gün rastlanan kişiler arasından değil, aşırı birtakım özellikleri olan kişiler arasından" seçilmiştir. Fahim Bey de, Çamlıca'daki enişte de, Ali Nizami Bey de yarı kaçık kişilerdir. Dahası, bu romanlarda, yer yer tekrara düşülmüş, yazarın kişisel görüşleri öne çıkmış, dilde "sadeleşme yolunda herhangi bir çaba" gösterilmemiştir, deniyordu. O sıralarda Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği'nin Hilmi Kitabevi'nce yayınlanmıştı…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Abdülhak Şinasi Hisar, Selim İleri Kitapları (90)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...