Şahabettin Süleyman

Yazar Şahabettin Süleyman 1885'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta tahsilini İzmir'de, yüksek tahsilini ise İstanbul'da Mülkiye'yi bitirerek tamamladı (1908). Aralık 1908'de, Vefa İdadisi Fransızca muallimliği ve müdür muavinliğine tayin edildi. Bu sıralarda kadınlar arasındaki sapık aşkları konu alan "Çıkmaz Sokak' piyesi tefrika edildi. Eser hakkındaki tenkit ve münakaşalarda, ahlaksızlığa teşvik ettiği yolundaki iddialar öğretmenlikten azledilmesine sebep oldu. Nisan 1911'de İstanbul Mekteb-i Sultani Lisan-ı Osmani muallimliğine getirildi. 1914 yılları başlarında Darü'l Muallimin'e, aynı yılın sonlarında da Galatasaray Sultanisi'ne tayin edildi. Burası, onun son resmi görev yeridir. Şahabettin Süleyman, ilk yazılarını İzmir gazetesinde neşretti. Fecr-i Ati'nin en faal üyelerindendir. Bu edebi grubun nesirde temsilcisi sayılır. Aynı yıl Fecr-i Ati'nin yayın organı olması düşüncesiyle şiir ve tefekkür adlı bir dergi çıkardı. Fakat mecmua ikinci sayısıyla kapandı. 16 Şubat 1911'de İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci), İskeçelizade Osep, Celal Esad (Arseven), Cenap Şehabettin, Hüseyin Suad (Yalçın), Sami Said, Salah Cimcöz, Asım Müfid Ratib, Münir Nigar ile birlikte Yeni Tiyatro Cemiyeti'ni kurdu. Şahabettin Süleyman 1919'da İsviçre'nin Davos kentinde öldü.

Bibliyografya

Rehber-i Erib Kamil - Bir Muallimin Şakirdlerine Dersleri (3 Cilt 1910), Fırtına (1910), Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1910), Namık Kemal (1911), Meşrutiyetde Terbiye-i Etfal (Köprülüzade Mehmet Fuat ile -1911), Resimli Muktatafat (3 Cilt 1911-1912), Çıkmaz Sokak (1913), Kırık Mahfaza (1913), Kösem Sultan (Tahsin Nahit ile 1913), Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat (1913), Malumat-ı Edebiye (Köprülüzade Mehmet Fuat ile -1914), Tenkidat-ı Edebiye (1913), Osmanlılıkta Vahime-i Mesuliyet (1915), Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)

Oktay Aras Kitaplığındaki Şahabettin Süleyman kitapları (3)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...