Resulullah'ın Dört Halifesi

Yazar : Samih Nafiz Tansu
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 358
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Şenyıldız Yayınevi

Müslümanların biricik peygamberi. dünyanın en büyük serveti, müslümanların gözlerinin nuru. Hazreti Muhammed Mustafa (S-A.) çok sevdiği evlâtlığı Zeyd ibni Harise'nin genç oğlu Usameyi, son zamanlarda Ürdün ve Suriye'ye bilhassa Bizanslılara karşı göndereceği orduya Kumandan tâyin etmişti.
Bu tâyin, bir çok kimseleri memnun etmiş ve ashap arasında :
— Bu kadar genç, tecrübesiz bir çocuğa kumandanlık verilirmi? dedlrtmişti. Kimsenin haddi değildi, Resûlullahın bu tâyinde düşündüklerini anlamağa, işin neden icap ettiğini kestirmeğe bilgisi kâfi değildi.
Fakat Resülullah, ne yaptığını biliyor, kimin nerede, neye lâzım olacağanı tahmin ediyordu. Maiyetinde hiç kimse beceriksiz, başarısız değildi. Çünkü o. adamlarını evvelden. çok iyi tanıyordu. Mekke üzerine yürürken, Kureyşlilerin kendisine baş vurması üzerine Hüdeybiye de onlarla bir anlaşmaya varmıştı. Mekke'liler, sırf bir ziyaret için Mekke'ye gelen, sınırlarına yaklaşan müslümanlardan ürkerek. onlarla bir anlaşma zemini aramışlardı. Bu Mekke üzerine yürüyüşün bir savaş olmadığını, Resulüllah da onlara çok iyi anlatmıştı. Çünkü bin beş yüz kişi ile silâhsız olarak Mekke üzerine yürümüş, müslümanların bellerindeki küçük hançerlerin de düşmanca isteklere âlet olamayacağı, öğrenilmişti. Maksadı karşı tarafın fikrini ve bu münasebetle kuvvetlerini anlamaktı. Mekke kapılarına gelmişken onlarla anlaşmış bu ziyareti dinsizlerin isteği üzerine gelecek seneye bırakmıştı...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Samih Nafiz Tansu Kitapları (3)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...