Refik Fersan

Klasik Türk müziği bestecisi, müzikbilimci ve tambur sanatçısı Refik Fersan 1893'de İstanbul'da doğdu. Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ni bitirdi. İlk müzik bilgilerini babasından alan Refik Bey, 1905'ten başlayarak yedi yıl boyunca Tamburi Cemil Bey'den ders aldı. 1914'te kimya öğrenimi görmek üzere İsviçre'ye gitti. Öğrenimini tamamlayamadan 1917'de İstanbul'a döndü ve aynı yıl Darülelhan'da tambur öğretmeni oldu. 1919'da Muzıka-yı Hümayun'un Türk müziği bölümüne geçti. 1924'te Riyaseti cumhur İncesaz Heyeti şefliğine getirildi ve ilk plağını bu görevden ayrıldığı 1927'de doldurdu. İstanbul Radyosu'nun ilk yayımlarına katıldı, eşi Fahire Fersan ve Münir Nurettin Selçuk ile yurtiçinde ve Mısır, Yunanistan, Irak gibi ülkelerde konserler verdi, Macaristan Radyosu'nda solo programlar gerçekleştirdi. 1938'de yeni bir konservatuar kurmak üzere davet edildiği Şam'a gitti. 1950-1957 yılları arasında, atandığı İstanbul Radyosu ve İstanbul Belediye Konservatuar'ında icracı, ilmi kurul başkanı ve icra heyeti şefi olarak çalıştı. 1950'de getirildiği Konservatuar Tasnif Heyeti başkanlığı görevini ölümüne değin sürdürdü. Refik Fersan, Hamparsum notasıyla yazılmış çok sayıdaki besteyi Batı notasına aktardı, klasik Türk müziğinin dinsel ve dindışı hemen her formunda besteler yaptı ve özellikle saz yapıtları bestecisi olarak öne çıktı. Refik Fersan 13 Haziran 1965'te İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Refik Bey... Refik Fersan ve Hatıraları (Murat Bardakçı -1995)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...