Özgür Turhan

Prof. Dr. Özgür Turhan 1975 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İTÜ Makine Fakültesi Makine Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Halen makinelerin kinematik ve dinamik bakımdan incelenmesinde kullanılabilecek yaklaşımlar ve matematiksel modeller ile makine tasarımında gerekli olan temel bilgiler konusunda ders vermektedir. Prof. Turhan'ın yazmış olduğu Makine Teorisi kitapları, Mekanizmaların sistematiği, eleman çiftleri, kinematik zincirler, düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi, mekaniğin temel prensipleri, makinelerin dinamiği, makinelerin hareket denklemleri, makinelerde kuvvet analizi, makinelerde kütle dengelemesi, makine hareketinde düzgün çalışma, tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri, titreşim yalıtımı gibi konuları içermekte ve konusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bibliyografya

Makine Teorisi I: Mekanizmalar Ders Notları, Makine Teorisi II: Makine Dinamiği Ders Notları, Makine Teorisi III: Mekanik Titreşimler ders Notları

Oktay Aras Kitaplığındaki Özgür Turhan kitapları (1)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...