Özelleştirmenin Kamu Yaşamı Üzerine Etkileri ve Sendikalar Harb-İş Konferansları 1

Yazar : Mümtaz Soysal, Ergin Yıldızoğlu, İ. Çetin, B. Martin..
Yayın Tarihi : Ağustos, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 88
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Türk Harb-iş Sendikası

980'li yılların başı ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan neo-liberal diğer deyişle yeni muhafazakâr politikalar adım adım sosyal devleti yok etti. Yeni Sağ'ın en önemli ve en çok taraftar toplayan "devletin küçültülmesi" söylemi, bu süreci başlatan ve sürece damgasını vuran ideolojik ve siyasal bir yaklaşımdı. Çünkü devlet "çok büyüktü", "çok müsrifti", "çok hantaldı", "verimlilikten uzaktı", "ekonominin gereklerini yerine getiremiyordu". Doğrusunu kabul etmek gerekirse bu söylem; hem sağ kesimden, hem "sol" kesimden büyük rağbet gördü. Artık bunun altını örmek kolaydı ve öyle de oldu. Özelleştirme yolu ile taşeron yolu ile devlet büyük bir süratle küçültülme sürecine sokuldu. O kadar ki; devletten geriye kalan; 200 yıl önceki liberal söylemlerde dile getirilen polis, jandarma, yargı ve bazı alt yapı yatırımları oldu. İlginçtir budanan, devletin sosyal yüzü yani 200 yıl uğruna mücadeleler verilen kazanımlardı. Artık "Devlet demek polis demektir" özdeyişine denk düşen ve içinde devletin varlık nedeni olan "insan"ın olmadığı bir sistemden söz ediliyordu. İçinde bulunduğumuz yıllara kadar henüz normal döngüsünü tamamlayamamış olan süreç, yarın daha dramatik yüzünü göreceğimiz çok ciddi sosyal yaralar açtı. Kabul etmek gerekir ki yüz yüze kaldığımız temel sorunlardan biri; sürecin örgütlülüğü yok eden ve bireyi öne çıkaran yüzüdür.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...