Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi

Yazar : Orhan Koloğlu
İsbn : 9758341006
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 99
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Müteferrika Yayınları

Blacque Ailesi'nin Kökeni: Bu çalışma; kökenleri Fransa, İngiltere ve İskoçya (belki de İrlanda)'ya kadar uzanan ve bugünkü kuşakları Fransa, İrlanda ve Amerika'da yaşayan bir ailenin Türkiye'de yaşayan kolunun öyküsünü aydınlığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bir aile geleneği Blacque'ların kökenini 1688'de Guillaume d'Orange tarafından devrilen İngiltere kralı II. Charles'in maiyetinde çalışan bir soyluya kadar götürmektedir. Ailedeki büyük ağabey olan Galway Markisi İngiltere'de kalırken Sir Reginald Black (veya Blake) bahtsız hükümdara Fransa'daki sürgün hayatında da refakat edecek ve 1701'de kralın ölümünden sonra Parlamento kararıyla Fransız yurttaşlığına geçecektir. Yüzyılın başındaki bazı yayınlar bu rivayetin yayılmasına neden olmuş ancak bu hususu kanıtlayacak hiçbir belgeyi de ortaya koyamamıştır. Aksine bu aileden gelen Jean-Claude Huve'nin yaptığı son araştırmalar ailenin kökenlerini IL Charles Stuard'ın Fransa'ya gelmesinden daha önceki bir zamana; XVII. yüzyılın ortalarına kadar uzatmakta ve saf Fransız bir soya götürmektedir.(l) Vaftiz, evlenme, ölüm kayıtları kadar diğer hukuki belgelerin de derinlemesine incelenme· si sonucunda ortaya çıkan bu çalışmanın neticesine göre Champagne ve Brie bölgelerinin sınırları içinde Nogent-sur-Seine ve civarında uzun süredir oturan bir aile söz konusudur. İsmi kayıtlarda rastlanan (oğullarından birinin evlenme kaydında) Blacque'ların ilki; mesleği "marinier" olarak gösterilen Jacques Blacques'dur.(2) O 1625'lerde doğmuştur, karısı 1694'te dul olarak gözükmektedir. İsmi yine Jacques olan büyük oğlu (1615-1726) erişilebilen çeşitli belgelere göre bazan "otelci", bazan "hancı" bazan da "tüccar" olarak zikredilmektedir İlk evliliğinden pek çok çocuğu olmuş, bunlardan gelen kuşaklar uzun yıllar Nogent-sur-Seine'de yaşamışlardır. Karısı ölünce 1695'te Genevieve Suinot ile evlenmiş ve ondan da çocukları olmuştur. Bunların en büyüğü Edme Blacque (1698-1767) Paris 'e yerleşecektir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Koloğlu Kitapları (50)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...