Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu Anısına Düzenlenen Konferanslar

Yazar :
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 537
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İTÜ Elektrik Fakültesi
Bahsi Geçen : Atıf Ural, İlhami Çetin

Bu yazıda, Elektrik Fakültesi Dekanlığı yaptığı bir sırada ve düşünülemeyecek bir biçimde aramızdan alınan değerli büyüğümüz, hocamız Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu'nun bilimsel kişiliği ve eserlerinden söz etmek istiyorum. Yaklaşık 46 yıl mesleği, kürsüsü, Fakültesi ve Üniversitesi için tükenmek bilmeyen bir güç, istek, sevgi ve hizmet aşkı ile çalışmış olan Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu açık sözlü mütevazı, duygulu, yardımsever, sevilen, sayılan ve takdir edilen nadir bir bilim adamı idi. Çalışmalarında daha çok haberleşme tekniği ile ilgili konulara yönelmiş ve özellikle Telefon Tekniği alanında Türkiye'de bir numaralı kişi haline gelmişti. Kendisinden büyük hizmetler beklenilen bir sırada aramızdan ayrılmak zorunda bırakılmasını, Üniversitemizin çok büyük bir kaybı olarak nitelemek her halde yanlış olmayacaktır. Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu, l915 yılında Çorum'da doğmuş,1932'de Adana Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Mühendis Mektebi müsabakasını kazanarak bu okula girmiş,1937' ye kadar Yüksek Mühendis Mektebinde öğrenimine devam ettikten sonra Paris' te Ecole Nationale Superieure des Telecoımıunications'da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Yurda döndükten sonra Yüksek Mühendis Mektebine intisap etmiş,1939'da Doçent ve 1948'de Profesör olmuştur. 5936 sayılı üniversiteler Kanununun yayınlanmasına kadar Yüksek Mühendis Mektebindeki görevi ile birlikte PTT Fen müfettişliği ve Telsiz mühendisliği gibi görevlerde de bulunmuştur. Üniversiteler Kanununun yayınlanmasından sonra Teknik üniversitenin Elektrik Fakültesindeki görevini tercih etmiş olan Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu,1947'den sonra bütün çalışmasını Üniversiteye hasretmiştir. 1948-1954 yıllarında Telegraf-Telefon Tekniği Kürsüsü Profesörü olarak ve 1954 -1978 yıllarında Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü Profesörü olarak görev yapmıştır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Atıf Ural, İlhami Çetin Kitapları (2)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...