Ömer Seyfettin

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : 1952
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 127
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

1884'te Gönen'de doğan Ömer Seyfettin, Binbaşı Ömer beyin oğludur. Doğduğu şehrin mahalle mektebine bir müddet devam ettikten sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a gelince Aksaray'da, Yusuf Paşa'daki "Mekteb-i Osmani"ye girdi. Sonra baytar mektebine devam ederek orayı da bitirdi. Edirne Askeri İdadisini tamamladıktan sonra 1903'de Harbiye mektebinden mülazım-ı sani (teğmen) rütbesiyle mezun oldu. İzmir Redif tümenine tayin edilerek üç sene orada hizmet etti.1906'da yeni açılan İzmir Jandarma okuluna öğretmen oldu.1908 de üsteğmenliğe terfi ederek üçüncü ordu emrine verildi, az sonra da Yakorit sınır bölüğüne vazife aldı. Burada Bulgar komitecileriyle olan temasları ona, sonraları, bir kaç hikâye mevzuu ilham edecektir. 1910'da askerlikten ayrılarak Selanik'e gitti. Yeni çıkan ve edebiyat tarihimizde ehemmiyetli bir mevkii olan Genç Kalemler mecmuasıyla Rumeli gazetesinde makaleler ve hikâyeler yazdı. Trablus Harbi başlayınca yeniden orduya çağrıldı. Balkan savaşına üsteğmen olarak katıldı; Yanya muhasarasından sonra Yunanlıların eline esir düştü. Nafelyon'da geçen esirlik hayatı bir sene sürdü.1913'de İstanbul'a dönünce tekrar askerlikten ayrıldı. Gazetelerle dergilere yazı yazarak geçimini temine çalıştı. Bir müddet sonra da Kabataş Lisesi edebiyat hocalığına tayin edildi.(1914).Bu son vazifesi ölümüne kadar devam etmiştir...
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...