Ocak Başında ve Yolcu

Yazar : Nazım Hikmet
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 120
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Pınar Yayınevi

Hikmetin bu kitapta yayınlanan iki oyunundan birincisi, Ocakbaşında bir perdelik anzum piyes olup, Güneş dergisinin 15 Mayıs, 1 Haziran, 15 Haziran ve 1 Ağustos 1927 tarihli sayılarında çıkmıştı. Oyunun 1927 yılında yayın. lamnasına bakarak, o yıllarda yazıldığını sanmamaııdır. N~m Hikmet daha 1921 de birinci defa Rusyaya gidişinde bu oyunda kendini belli eden sanat anlayışından epey uzaklaştığı gibi, 1925 te ikinci gidişinde bu anlayışla ilgisini büsbütün kesmişti. ·1914.1920. yıllarında İstanbulda tiyatro hayatı canlanmağa başlayınca, başta İbnürrefik Ah. metNuri' olmak üzere, Reşat Nuri, Halit Fahri, Yusuf Ziya, vb. bir çok piyesler yazmışlardı. Halit Fahri ve Yusuf Ziya ise, Baykuş, (1916) ve Binnaz (1919) adlı eserlerinde Abdülhak Hamitle sönmeğe başlıyan manzum tiyatroyu tekrar canlandırmağa çalışmalardı. İşte, N~zım Hikmet bu bir per. delik' manzum piyesile bu harekete katılmış olu. yordu. Eserin ne zaman yazıldığı kesin olarak söy. lenemezse de, 1919 o 1920 yılları arasında yazıldığı, belki'de eelro Sahirin idaresinde çıkarılan Birinci kitap, İkinci kitap, üÇüncü kitap, vb. adlı dergiye N~zım Hikmetin bu kitapta yayınlanan iki oyunundan birincisi, Ocakbaşında bir perdelik manzum piyes olup, Güneş dergisinin 15 Mayıs, 1 Haziran, 15 Haziran ve 1 Ağustos 1927 tarihli sayılarında çıkmıştı. Oyunun 1927 yılında yayın. lamnasına bakarak, o yıllarda yazıldığını sanmamaııdır. N~m Hikmet daha 1921 de birinci defa Rusyaya gidişinde bu oyunda kendini belli eden sanat anlayışından epey uzaklaştığı gibi, 1925 te ikinci gidişinde bu anlayışla ilgisini büsbütün kesmişti. ·1914.1920. yıllarında İstanbulda tiyatro hayatı canlanmağa başlayınca, başta İbnürrefik Ah. metNuri' olmak üzere, Reşat Nuri, Halit Fahri, Yusuf Ziya, vb. bir çok piyesler yazmışlardı. Halit Fahri ve Yusuf Ziya ise, Baykuş, (1916) ve Binnaz (1919) adlı eserlerinde Abdülhak Hamitle sönmeğe başlıyan manzum tiyatroyu tekrar canlandırmağa çalışmalardı. İşte, N~zım Hikmet bu bir per. delik' manzum piyesile bu harekete katılmış olu. yordu. Eserin ne zaman yazıldığı kesin olarak söy.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Nazım Hikmet Ran Kitapları (140)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...