Notlar/Sanat Edebiyat 2

Yazar : Kemal Tahir
İsbn : 9757696013
Yayın Tarihi : Kasım, 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 317
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları

Elinizdeki bu kitapla Kemal Tahir'in notlarının yayınlanması sürmektedir. İkinci kitabın çıkmış olması Kemal Tahir'in notlarının bütününün çok kısa bir süre içinde Türk halkına ve Türk düşüncesine kazandırılacağı konusundaki inancımızı pekiştirmektedir. Kemal Tahir, bir Türk romancısı ve düşünürü olarak Türk halkına, Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkmıştır. Türk halkı da Kemal Tahir'in notlarına büyük ilgi göstermiş ve notların ilk kitabının gördüğü ilgi Türk halkının sorunlarına yerli bir bakış açısına duyduğu gereksinmenin en büyük belirtisi olarak karşımıza çıkmıştır. Kitabın büyük bir bölümünü Kemal Tahir'in 1955-1965 yılları arasında konu üzerine tuttuğu notlar oluşturmaktadır. Kemal Tahir söz konusu notları yayınlamayı düşünmüş, çıkacak kitap için kapak da tasarlamıştı. Bu nedenle notlar öncelikle Köyün Kamburu başta olmak üzere yazarın köy romanları ve bu romanlar ışığında Anadolu insanı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Notların okunması sonunda Kemal Tahir'in Türk edebiyatı içindeki yeri, konuları ele alışta dış görüntü ve folklor özellikleri ile yetinmeyip sorunu tanım boyutu içinde kavrama çabası içinde olduğu görülmektedir. Kemal Tahir, her şeyden önce romancıydı. Kendisini romancı olarak tanımlamıştır. Sorunlara bir sanatçı olarak yanaşmış ve sorunları ele alışında bu özelliğini korumuştur. Ancak notların yayınlanması ile birlikte Kemal Tahir düşünce ve çalışmasının bir düşün adamının çalışma ve düşünce biçimine yabancı olmadığı görülmektedir. Kemal Tahir'in belli bir dünya görüşü bulunmaktaydı. Ancak Kemal Tahir dünya görüşü sahibi olmaktan sanatında kolaya kaçmak için yararlanmadığı gibi, sanatçı olmanın arkasına sığınıp hazır açıklamalarla da yetinmemiştir. Kemal Tahir kendisini romancı olarak tanımlamış ve kendi sanatına duyduğu saygı gereği, büyük bir yüreklilikle, kolaya kaçmaya hiçbir zaman yanaşmadan çalışmıştır. Bu çabasında hazır açıklamaların amacına ulaşmakta yetersiz kaldığını görünce, köy romanları ile ilgili notlarında da görülebileceği gibi, sorunu bütün yönleri ve tarihi boyutu içinde, gerçekçiliği elden bırakmadan sorgulamaktan geri durmamıştır.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...