Notlar/Roman Notları 2

Yazar : Kemal Tahir
İsbn : 9757696161
Yayın Tarihi : Mart, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 448
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları

Kemal Tahir'in yazmayı tasarladığı romanlardan "Topal Kasırga"nın ardından "Batı Çıkmazı" notları ile "Roman Notları" başlığı altındaki yayınımız sürmektedir. Böylelikle Kemal Tahir'i sön dönemde üzerinde önemle durduğu konuları da yakından tanımak fırsatını elde etmekteyiz. "Batı Çıkmazı"nın Kemal Tahir'in roman çalışmaları arasında ayrı bir yeri vardır. Üzerinde en uzun çalıştığı roman tasarısı "Batı Çıkmazı" olmuştur. Romana başlangıcından itibaren "Batı Çıkmazı" adını düşünmüş olmakla birlikte, dönem dönem değişik başlıklar altında da çalışmasını sürdürmüştür. "Farmasan", "Yıldız Alacası" Kemal Tahir'in kitabı için düşündüğü adlardan bazılarıdır. Çalışmalar ilerledikçe önceleri düşünülen roman adlarının bölüm başlıklarına dönüştüğü görülmektedir. Bu da bize Kemal Tahir'in konu üzerinde sürekli çalıştığını ve bu çalışmaları sırasında konuyu daha geniş bir çerçevede ele alma gerekliliğini duyduğunu göstermektedir. "Batı Çıkmazı" zaman boyutu olarak da yüzyıla varan bir zaman kesiti ile en geniş roman taslağı olmak özelliği taşımaktadır. Kabakçı ayaklanmasından başlayarak 19ü8'e, yer yer 1920'lere kadar uzanan bir dönem romana konu olarak düşünülmüş ve çalışma da çok yönlü bir biçimde sürdürülmüştür. "Batı Çıkmazı" çalışması dönemin siyasi, iktisadi ve toplumsal yönleri ile birlikte dış ilişkileri de kapsar bir boyutta yapılmıştır. Yerli güçler arasındaki çekişmenin yanında Batılılar arasındaki çekişmeler ve Doğu-Batı çatışması Kemal Tahir'in ilgi alanı dışında kalmamıştır. Kemal Tahir, "Batı Çıkmazı" çalışmasına "Devlet Ana" ile birlikte başlamıştır. Bu çalışmalarını yaptığı yıllarda "Devlet Ana" romanı basılmış ve ayrıca öbür romanlarının yayını da sürmüştür. "Batı Çıkmazı" roman metninin giriş bölümünü yazmayı denemiş olmasına karşın çalışmasını sonuç1andırmamıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi "Batı Çıkmazı", üzerinde en çok çalıştığı roman tasarısı olmak özelliğine sahiptir. Bu durum Kemal Tahir'in son yıllarındaki çalışmalarının "Batı Çıkmazı" ile çok yakın bağlantılı olduğunu bize göstermektedir...
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...