Notlar/Çöküntü

Yazar : Kemal Tahir
İsbn : 975769634x
Yayın Tarihi : Eylül, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları

"Çöküntü" dosyasındaki notlarıyla Kemal Tahir, Batı seçiminden bu yana içine düştüğümüz açmazı ve sorunları ele almakta ve tartışmaya açmaktadır. Batıcılaşma siyaseti imparatorluğu kurtarmak amacıyla devlet eliyle başlatılmış, imparatorluğumuz bu yana kurtarılmak istenmiş ama İmparatorluk elden çıkmıştır. İmparatorluğun elden çıkarılışı da Batıcılaşmanın bir başarısı sayılıp sorunlarımızı çözmede bir engelin daha ortadan kalkmış olması biçiminde değerlendirilmiştir. Batı seçimini haklı çıkarma çabalarına karşın toplumumuz bugün -de sorunlarından arınmış olmaktan uzaktır. Günümüz toplumsal sorunları, Batıcılaşmaya giriştiğimiz dönemdeki sorunların sürmesinden başka bir şey değildir. Açıkçası, Batıcılaşmamız yurdumuzda hiç bir sorunu çözümleyememiştir. Batı seçimi herhangi bir çözüm getiremediği gibi, üstelik giderek bu sorunların çözümünde dayanağımız olan önemli desteklerden de yoksun kalmamıza yol açmıştır. En önemlisi, Batıcılaşma girişimi, sorunlar karşısında olası seçeneklerimizi büyük ölçüde sınırlandırmıştır. Osmanlı'da, yeni dönemde, çözüm olarak sarılınmış Batı seçiminde hata nerede bulunmak- Türkiye'nin çeşitli alanlarda karşılaştığı açmazlar temelde öncelikle siyasi düzeyde kalmaktadır. Toplumumuz, Batıcılaşma siyasetinin yanlışlığı nedeniyle belli açmazlara itilmiş bulunmaktadır. Bu açıdan Batı seçiminin ne ölçüde yerinde bir seçim olduğunu tartışmaya açmak, Batıcılaşma siyasetini ve sonuçlarını sorgulamamız zorunluğu vardır. Batıcılaşma siyaseti, her şeyden önce, Batı seçimi ve Batı yanlısı bir siyaset anlamını taşımaktadır. Geçerli bir yargıda bulunabilmek için önce Batı ve Batı yanlısı siyaset konusunda gerçekçi bir değerlendirme yapmak zorunludur. Osmanlı Batı'yı tanımakta ve doğru tanımaktadır. Osmanlı, uzun yüzyıllar Batı ile boğuşmuştur. Ama Batı bu kez bilinen gelişmelerden sonra belli başarıların sahibi olarak, yeni olayların eşiğinde bulunan bir Batı olarak Osmanlı'nın karşısına çıkmaktadır. Ayrıca Batı Son dönem görüntüsünü Osmanlı'ya ve geleneksel Doğu'ya karşı geliştirdiği siyaset sonucu kazanmış bulunmaktadır.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...