Modern Türk Edebiyatında 99 Hikayeciden 99 Hikaye

Yazar : Selim İleri
İsbn : 9753291647
Yayın Tarihi : Ocak, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 893
Ölçü : 11 x 18 cm
Yayınevi : Oğlak Yayıncılık

Haseki taraflarında bir Çıkmaz sokağın içinde yalnız tavan üç odalı bir ev, bir mezar gibi, sükûnet-i ebediye ile muhat idi. Bir hal-i nisyan ve metrukiyette bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalır. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı -cadılara mahsus dehşet ve sükûnetle- dışarı çıkarak malzeme-i beytiyesini iştira ve tedarikle alelacele eve girip kayboluyordu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir büyük ağaç, o ateşli güneşi İstanbul'un bu cihetlerini takatsiz bir hararet içinde bıraktığı zaman, yapraklarının arasına gizlenmiş serin bir rüzgâr neşretmeğe başlayarak o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı tecdit ve tehziz ederdi. Yazın bir cuma günü, öğle üzeri, bu evden, koltuğunda bohçasıyla çıkan bir adam, kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna devam etmeğe başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği bir derecede bulunacak kadar şişman olan otuz üç yaşındaki bu adamın enli, fakat pek kısa bacakları, üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte pek müşkülat çektiği görülüyordu... Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında mütefekkir, mahzun bir surette yoluna devam eden bu adam, halkı güldürmek için gidiyordu... İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kâğıda büyük siyah yazıyla şu levha talik edilmişti: "Meşhur Paskal'ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Paskal enva-i türlü hünerler ve gülünçlü icra-yi tabiyat eder.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Selim İleri Kitapları (62)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...