Milliyetler ve Sınırlar Balkanlar Kafkasya ve Orta-Doğu

Yazar : Stefanos Yerasimos
İsbn : 9754704465
Yayın Tarihi : Ekim, 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 504
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

Batı diplomasisini bir yüzyılı aşkın bir süre uğraştıran ve Birinci Dünya Savaşı'nın önde gelen nedenlerinden birisini oluşturan Doğu Sorunu, çokuluslu bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte toprakları üzerinde ulus devletlerin kurulması sorunudur. En geniş olduğu zaman sınırları Slovakya ve Ukrayna'dan, Somali ve Yemen'e, Kafkasya'dan Cezayir'e uzanan bu topraklar üzerinde bugün otuz kadar devletin varolduğu düşünülürse, Batı dünyasıyla orta Asya ve Siyah Afrika arasında bir köprü konumundaki bu dünyayı ilgilendiren Doğu Sorununun karmaşıklığı ve önemi hemen anlaşılır. Avrupa ile Asya arasında yer alan bir ara bölgeden söz ettiğimize göre, imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecinin yalnız Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendirdiği düşünülmemelidir. Bu topraklardaki bir başka büyük devlet olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ile aynı tarihte, 1915'de çökmüş ise de, komünizmle birlikte değişen Rus İmparatorluğu çöküşe yetmiş yıl daha direndi ve bir önceki aşamanın doğru dürüst çözümlenememiş sorunlarını yeniden gündeme getiren dönüşüm sürecine, ancak 1990'dan sonra girildi. Bu nedenle, ulusal sorunlar ile bunların ayrılmaz parçası olan sınır sorunlarının çözülme yoluna girdiklerine inanılan uzun bir ara dönemden sonra, Doğu Sorunu yeniden ortaya çıktı. Doğu Sorunu denilen sorundan etkilenen topraklar geleneksel olarak iki alt-bölgeden oluşur: Balkanlar ve Orta-Doğu. Bu iki bölgeyi birbirinden ayıran Anadolu, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan Türkiye'nin kendine ulusal toprak olarak seçtiği, ama sınırları yer yer tartışma konusu edilmiş bir bölgedir. Bu iki bölgeye bugün bir üçüncüsü, Kafkasya eklendi. Kafkasya, 1828 yılında hemen hemen tamamlanan fetihler sonucu görece erken bir tarihte Rus İmparatorluğu'na dahil olduğu için 19. yüzyılda kısmen, Doğu Sorununun dışında kaldığı kabul edilen bir bölgeydi. Ancak, 1917-1921 arasında ve 1990 sonrasında olduğu gibi, Rus İmparatorluk gücünün zayıfladığı her dönemde, bu bölgenin hemen jeopolitik sahnenin önüne fırladığı düşünülürse…
******Stefanos Yerasimos
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...