Memleket Yazıları -5- Pek İyi Hatırlarım

Yazar : Refik Halid Karay
İsbn : 9789751034717
Yayın Tarihi : 2014
Dil : Türkçe
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Refik Halid Karay (1888-1965), Maliye N ezareti Serveznef'darı Halid Bey'in oğludur. Babası dönemin devlet hiye-rarşisinde en üst rütbe olan vezirlikten önceki aşamada yani bala rütbesinde bir zattır, aynı zamanda Osmanlı Bankası'nda hükümet temsilcisidir. Maaşı ailesini geçindirmeye fazlasıyla yeterlidir; büyük oğlu Hakkı Halid'i Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde okutmaktadır. Bu bakımdan yazarımızın çocukluğu çok rahat geçmiştir; kışları önce Sultanahmet'te sonraki civar semtlerdeki konaklarında, yazları Erenköy'deki köşklerinde oturmaktadırlar. Refik Halid ilk tahsilini kışları Vezneciler'deki çağına göre modern bir okulolan Şemsü'l Maarif Mektebi'nde, yazın Göztepe'deki Taş Mektep'te tamamlamış; 1900'de Galatasaray Lisesi'ne o zamanki adıyla Mekteb-i Sultani'ye gitmeye başlamıştır. Beraber olduğu arkadaşları arasında Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi Hisar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve II. Meşrutiyet sonrasının dağdağalı günlerinde öldürülecek gazeteci Ahmet Samim de vardır. Refik Halid'in pek parlak bir öğrenci olduğu söylenemez. Bir suç işlemesi üzerine Fransızca hocası Mösyö Dubois ve ikinci Müdür Mösyö Feuillet kendisine ağır cezalar verirler; okuldan kaçıp ailesine artık okula gitmeyeceğini söyler. Babasının teşebbüsü ve okul müdürü Osmanlı'nın son vak'anüvisi Abdurrahman Şeref Bey'in iltimasıyla ceza affedilir ama yazarımız okulundan soğumuştur. Dışarıdan imtihan vererek Darülfünun'un Hukuk Fakültesi'ne girer. Bu arada o günlerde adet olduğu üzere Maliye Vekaleti'nde i ile babasından para alıp Son Havadis adlı bir gazete çıkarma macerasına bile atılır ama başarılı olamaz. Ancak yazı yazmak kanına girmiştir ve dönemin incelikli mizah dergisi Kalem liel yayımlanan yazılarıyla yıldızı parlar. Bu arada dönemin birçok genç yazarıyla birlikte Fecr-i Ati topluluğunu da kurarlar.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...