Medeni Hukuk Ders Notları.

Yazar : Muhittin Pekin
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 344
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Bahsi Geçen : Muhiddin Pekin

Teksir makinası ile not basma güçlüğü ve her zaman iyi sorîuç elde edilememesi, ders notlarımın kitap biçiminde bastırılması fikrini bize de benimsetti. Kitap karakteri arzetmediği gözönünde bulundurulmalıdır. Hitap ettiği topluluk aziz talebelerimdir. Kendilerine daha düzenli bir baskı ile çalışmalarında faydalı olmak istenmiştir.
Notların hasırlanışıntia, haftada iki saatlik iki sömestreye münhasır bir öğretim süresinde, Medenî Kanunumuzun dört kitabından, mevzuattaki son değişiklikler de nazara alınarak bilgiler verilmek gayesi güdülmüştür. Bazı konular üzerinde teferruata girişilmesi maksatsız değildir. Hiç olmazsa bir sorunun, bütün yönlerine nasıl eğiliîür, bir mesele etraflıca nasıl incelenir olduğuna örnek verilmek istenmiştir.
Nüfusun gittikçe yoğunlaştığı şehirlerimizde kat mülkiyeti gün geçtikçe daha geniş bir uygulama alanı bulacaktır. Bu yöneliş gözönünde tutularak Kat Mülkiyeti Kanunumuzun hükümleri üzerinde mümkün olduğu kadar çok durulmuş, böylelikle ortak mülkiyetin ve hükümlerinin daha iyi kavranmasına da yardım edilmek istenmiştir.
Akademiyi bitirdikten sorüra hayata atılırken seçme sınavlarının dar kapısından geçmek durumunda kalacak talebelerime, notlarımızda açıklamaya çalıştığımız konularla yetinmemelerini; bizim de en geniş şekilde yararlandığımız İstanbul ve Ankara Üniversiteleri değerli Profe-söılerinin ve hukuk yazarlarının Medenî Hukuka dair eserlerini şimdiden okumağa başlamak suretiyle bilgilerini genişleterek başarıya ulaşmalarını candan dilerim. 1
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...