Kenan Rıfai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

Yazar : Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 476
Ölçü : 15 x 21,5 cm
Yayınevi : İnkılap ve Aka Kitabevleri
Bahsi Geçen : Kenan Rıfai

1951 yılında ilk baskısı yapılan bu eser, bir biyografi olmakla beraber, ferdi bir problem olmak merhalesini aşarak topluma mal edilen bir davayı aksettirmek gayretiyle hazırlanmıştır. Bugün dünyada çarpışan muhtelif cereyanlar, madde ve ruh problemlerini hal yolunda muhtelif kutuplar arasında savaşırken, maddi ve ruhi hayatında bir düzen ve ahenk arayan insanoğlu, bu kutuplar arasında gidip gelmekten çaresiz, yorgun ve bezgin düşmektedir. Kenan Rifai, ferdi, ahenkli bir bütün halinde ele almanın ve toplum münasebetlerini yeni bir plan üzerinde düzenlemenin bahtiyarlığına varmış insandı. Bu görünüşü moral, estetik ve ilmi temeller üstüne vaz'ederken malzemesini yeni elemanlardan seçmemiş, fakat inkılapçılığını da bir an elden bırakmadan inşasının unsurlarını gerçek Müslümanlığın içinden çıkarmıştır. Kenan Rifai XX. asrın ışığı altında müslüman1ığı tefsir eden ve zamanımızın icapları ve hayat şartları içinde alacağı yeni veçheyi tayin eden en salahiyetli ve en değerli insandı. Onun şahsında İslamiyet, layık olduğu değeri ve manayı kazanarak, bu asrın her türlü ilim ve fen gerçeklerine malik nesilleri ile yeniden bir temas ve köprü kurmak imkânlarını bulmuştur.
******Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...