Kemal Tahir'in 30. Yıldönümü Anısına Sosyoloji Yıllığı - Kitap 10

Yazar : Ertan Eğribel, Ufuk Özcan
İsbn : 9758334255
Yayın Tarihi : Eylük, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 426
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. Sosyoloji Araştırma Merkezi
Bahsi Geçen : Kemal Tahir Demir

Kemal Tahir 30 yıl önce öldü. Baykan Sezer' i ise yeni kaybettik. Türkiye ve dünya yeni bir döneme girerken Sosyoloji Yıllığı ID. Kitap'ı Kemal Tahir'in anısına ayırdık. Ölümünün 30. yılında, sadece edebiyatımızda benzersiz bir yeri olmakla kalmayıp, çağdaş Türk düşüncesinde de bir dönüm noktasını temsil eden, romanları, düşünceleri günümüzde güncelliğini koruyan Kemal Tahir' i anıyoruz. Bunu günü geldiğinde, 30 gibi bir rakama denk düşürüp günü savmak için yapılan bir anma kitabı olarak görmemek gerekir. Geçmişten günümüze ölüm yıldönümlerinde Kemal Tahir çeşitli biçimlerle anılmış, bunun ötesinde hakkında üniversitelerde tezler yapılmıştır. Bunları Kemal Tahir'e saygı ve ilginin bir biçimi sayıyoruz. Ve önemsiyoruz. Kemal Tahir'i bir müze malzemesi olarak değil, görüşleri yaşayan ve işe yarar bir romancı-düşünür olarak görüyoruz. İçinde yaşadığımız dönemin koşullarının Kemal Tahir'i gündemden düşürmediği, aksine daha da önemli kıldığı kanısındayız. Kaynakları tarihte olan ve günümüzde de en belirgin biçimde varlığını sürdüren temel toplumlararası çelişki ve çatışmaların düğümünü çözme ve kavrama çabası, Kemal Tahir'i bugün de gündemimizin merkezine yerleştirmektedir. Bu nedenle Sosyoloji Yıllığı ID. Kitap'ı çağının bilinci ve vicdanı olmuş romancı-düşünürümüze ayırdık. Kemal Tahir ile Baykan Sezer ismini birlikte anmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle bu yıl Sosyoloji Yıllığı'nın lD. Kitap'ını "Baykan Sezer'e Armağan" kitabı olarak yayınlayacağız. Kemal Tahir sosyolojiye yabancı bir isim değildir. Asıl ilgi alanı roman olmasına ve kendisini bir romancı olarak tanıtmasına rağmen, roman anlayışı nedeniyle çeşitli toplum bilimleri ile hep içli dışlı olmuştur. Bunu Notlar'ından izlemek mümkündür. Türk toplum tarihi ile ilgili görüşleri de en az romanları kadar ilgi çekmiştir. Kemal Tahir' in geniş bir ilgi alanı vardır. Öncelikle tarihle ilgilidir ama bununla da sınırlı kalmamıştır. İktisat, iktisat tarihi, siyaset bilimi, hukuk, Türkoloji, Marxism ve sosyoloji ile ilişkisi geniş ilgi alanını göstermektedir. Bu ilgi çok yönlü ve karşılıklıdır.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...