Kapalı İktisat

Yazar : Selim İleri
İsbn : 9789944599962
Yayın Tarihi : Eylül, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 77
Ölçü : 11,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Notos Kitap

Faşist İtalya, buğday harbinin zafer rakamlarını kara gömleklilerin genç yığınlarına birer bayrak gibi, birer ihtilal kokartı gibi taşıttı. Sovyet Rusya, birinci beş yıllık planın soluğu dinmeden ikinci beş yıllık planın hamle hesabına geçti. Yeni Almanya, iktidara geçtiği gün, radyolarının ağzını dünyaya çevirdi ve sesin değiştiğini haykırdı. Biz ise, inkılap aleyhine yürümek küstahlığını gösterenlerin karşısına Evkaf müdürleri ve Zabıtai belediye memurları sevkediyoruz. Aynı gün, Bursa münevverleri, mutlaka ya bir piyesin sahneye konulması yahut da bir konserin tertibi ile meşguldü... Gençlik müesseselerini siyasallaştırmayacağız diye, inkılap nesline uslu ve kâmil bir çelebi terbiyesi vermekte olduğumuzun acaba farkında mıyız? KADRO, Aylık Fikir Mecmuası; Şubat 1933 Yeryüzünde bizimki ile 'mütevazı yaşamakta olan' iki milli inkılap daha var Faşizm, Hitlerizm... Birincisi, mensup olduğu toprağa has yaygaralarıyla bir panayırı; öbürü vahşi kişnemeleriyle bir sirk Valkiri'sini andıran bu iki milli kalkınış hareketinin üslupta bizimki ile eş hiçbir tarafı yoktur. Hitler, Cerman nasyonalisması'nın Valhalla'sını sokağa indirdi; Mussolini, Roma İmparatorluğu tarihini bir operet sahnesine sokuyor, fakat Türk inkılapçısı Meşrutiyet devrinde bir sokak şarkısı ve bir tiyatro nümayişi halinde sürünen milli heyecanı en yüksek bir edebiyatla vücutlandırmıştır. Bu edebiyat yalnız vakarın, sadeliğin ve samimiyetin ifadesidir. Yakup Kadri, KADRO, Aylık Fikir Mecmuası; İkinci Teşrin 1933 Üst üste gelen, beni yıkan, sarsıp aklımı yitirmeme yol açan birtakım şeyler oldu; olaylar, yaşantılar, duygulanımlar, bölük pörçük, içyüzüne varılamamış izlenimler. Tümünü de her zamanki -dingin bir insanım- serinkanlılığımla yaşadım. Daha doğrusu öyle sanıyordum. Fakat şimdi hakikatin eşiğindeyim; hakikat ise, buncak yakınında olmama karşın, içinden çıkılamayacak kerte karmaşık.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Selim İleri Kitapları (62)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...