Kadınlar Tekkesi Cilt 1

Yazar : Refik Halid Karay
Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 212
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tirkeş Yayınları
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Not defterime baktım; kaydetmişim: 1941 yılı Haziranının on ikinci cumartesi günü hava sıcakmış; pazarları çıkan haftalık yazımı götürmek üzere Erenköy'ündeki köşkümüzden şehre inmişim, gazete idarehanesine uğramışım. İyice hatırlıyorum: Başmuharrir ile içinde bulunduğumuz ikinci dünya harbine dair konuşurken odaya gazeteci arkadaşlardan biri girdi; elindeki kâğıtları masanın üstüne bırakarak dedi ki: - Röportajımı yaptım, bitirdim. Buyurunuz. - O genç kadınla da konuştunuz, tabii? - Evet... Vakayı bütün tafsilatıyla anlattı. Hepsi doğru imiş. Arkadaş gitti. Başmuharrir desteyi bana uzattı: - Hocam, dedi, şunlara bir göz gezdiriniz. Çok enteresan bir iş, bir skandal... Sizi alakadar edeceğini sanıyorum. Göreceksiniz, memlekette din hala ne mükemmel cer vasıtası oluyor, ne entrikalara alet ediliyor! Hem de münevverler muhitinde, yüksek sosyetede... İlave etti: - Gazetede bunu meydana koyacağım, hükümeti harekete getireceğim. Kâğıtları aldım, okudum, geri verdim. Röportajı pek iyi yazılmamış, sıralanmamış, vakanın kahramanları ve muhitleri kâfi kuvvette belirtilememişti amma mevzu gerçekten ehemmiyetli, canlı ve şaşırtıcı idi. Havsalama sığdıramamıştım, inanmakta zorluk çektim. Aradan günler geçti. Baktım ki neşredilmiyor, sebebini sordum. Dediler ki: - Hükümet izin vermedi. Galiba nüfuzlu bir adam meselenin ortaya atılmasını, dal budak salmasını istemiyor. Malum ya, şimdi harp dolayısıyla matbuat hürriyeti büsbütün kösteklendi. Şu sırada bir temizlik amelesinin tenkit edilmesi bile hoş karşılanmamaktadır. Baştakiler hop oturup hop kalkıyorlar. Sulhu beklemek lazım. Hakikaten de öyle idi; bilhassa harp esnasında gazetelerin neşriyatını bir sürü acayip, çoğu komik direktiflerle hükümet idare ediyordu. Sansür konmamıştı amma matbuat beterine uğratılmıştı; zira mesuliyet kendisine yükletiliyor, çileyi de, cezayı da kendisi çekiyordu…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...