Jinekolojik ve Obstetrik Terimler Sözlüğü

Yazar : Dr. Günhan Yayla, Prof. Dr. Murat Yayla
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 152
Ölçü : 9,5 x 17,5 cm
Yayınevi : Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş.

Günlük mesleki ve pratik yaşamlarında meslektaşlarımız, tıbbi ve hekimlik dışı kalan konularda, sadece hastaları tarafından değil, belki bunlardan daha fazla, başkaları tarafından da sorgulanmaya tabi tutulmaktadırlar. Kendilerinden, çoğu kez, sosyal, kültürel, etik ve benzeri alanlarda bilgi istenmektedir. Bunları cevaplamak da biz hekimlerin, paramedikal görevleri arasında yer almaktadır. Almalıdır da. Zira hekimliğin, sağaltım için, sadece "reçete yazma sanatı" olmadığına inananlardanız. Bu nedenle, böyle bir durumu da göz önüne alarak, sözlük içinde, gerektiğinde, kısaca ansiklopedik ve ampirik (empeyrikos = deneye dayanan) bilgi de verilmeye çalışılmıştır. Özellikle: Kadın Hastalıkları, Doğum, Perinatoloji, Enfertilite ve Onkoloji dallarıyla, doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan kelimeleri kapsam içine almaya çalıştık. Konuya meslektaşlarımızın eğilmeleri, her tür ilave ve düzeltmeleri yapmayı benimsemeleri halinde ve yardımlarıyla, bu sözlük, zaman içinde gelişecek, daha iyiye, daha doğruya, daha anlaşılır olmaya yönelerek serpilecektir kanısındayız. Bir noktayı daha vurgulamakta yarar görmekteyiz: Türeyen ve türetilen tüm kelimeleri bulmak, yazmak hiç de kolay olamayacağından, kolaylık ve yarar sağlayacağı düşünülen "kelime maymuncuklarını", becerebildiğimiz kadarıyla, biz de vermeye çalıştık. Bu nedenle de "Tıbbi Terminolojide" kullanılan pek çok kelimenin kaynağını oluşturan, "kaynak dillerden inen", Yunanca ve Latince kelime kökleriyle ilgili küçük bir sözlüğü de ayrıca yayınlamanın yararlı olacağı kanısına vardık ve yayınladık. Böylece, karşılaşılan yeni terimlere yabancılık çekilmeden onları anlamak, gerektiğinde yeni kelimeler oluşturabilmek, imkân dahiline girebilecektir. Bundan başka, meslektaşlarımızın yabancı tıbbi literatürlerde karşılaşabilecekleri olası - ve genelde - Latince deyimlerle bazı öz sözleri, yerleri geldikçe aralara serpiştirmeyi dahi uygun gördük.
******Prof. Dr. Murat Yayla
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...