İttihat ve Terakki Ne İdi

Yazar : Leskovikli Mehmet Rauf
Yayın Tarihi : Kasım, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 119
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Arba Yayınları

Konstantiniyye'nin fethi ile dünya tarihinde yeni bir dönem açan büyük Osmanlı Devletinin 10 Temmuz sene 1324 tarihine kadar düşmüş olduğu zayıflığa bakanlar İbn-i Haldun'un, devletlerin doğal ömürleri hakkında koyduğu belli kuralların bu kez de gerçekleştiğine artık tam bir kanaat meydana gelmiştir. Yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasıyla mutlu bir döneme giren devletimiz, sonradan meydana çıkan birçok maddi ve manevi zorlamalar ile eski kuvvet ve azametini kaybederek herkesçe bilinen zayıflığa ve yok olmaya başlamış ve bir elim yok oluştan kurtulmak için mutlaka büyük bir yenilenmeye muhtaç kalmıştır. Aklı başında vatanperver Osmanlılar bu acı hakikati anlayarak öyle bir yeniliğin oluşması için fikirlerince çareler araştırmak zorunda kalmışlar ve bu araştırmaların sonucu olarak uygarlık tarihinde ismini altın harflerle yazmaya layık olan "İttihat ve Terakki" muhterem cemiyetini tesis ve teşkil etmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kuruluşundan amacına ulaştığı mutlu güne kadar yalnız bir fikre hizmet etti ki oda geçmiş yönetimin değiştirilmesi devletin yenilenme ve yükselmesi kutsal fikrinden ibaret idi. Dünya tarihinde bir benzerine daha rastlanılmayacak kadar parlak, yani kan dökmeksizin doğu ve batının uygarlık olaylarına yeni bir renk veren büyük bir inkılabı -sorunun önemine oranla- kısa bir zaman içinde meydana getirmesi de ancak tuttuğu yolda hiç bir dakika yön değiştirmeyerek sürekli olarak da aynı amacı izlemiş olmasının bir mutlu sonucu gibi düşünülebilir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden, sahip oldukları araçların mükemmeliyetine nazaran çok daha kuvvetli olmaları gereken diğer cemiyetler mesela Bulgar komitesi arasına nifak düşerek içlerinden bir kaç parti hâsıl olduğu halde İttihat ve Terakki Cemiyeti muhteremesinin amaca ulaşılıncaya kadar bu gibi ayrılıklardan kurtulması ancak yukarda beyan ettiğimiz üzere amaçladığı hedeften bir dakika bile sapmamış olması sayesinde hâsıl olmuş bir mutlu sondur ki, başarı hep bu sonucun asar-i faaliyesinden addolunsa yeridir.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...