İsmail Türk

Profesör Dr. İsmail Türk 2 Şubat 1928'de Kula'da doğdu. 1948'de Galatasaray Lisesi'ni Pekiyi derecede bitirdi. 1952 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezuniyetinden sonra Dışişleri Bakanlığı aday Meslek Memurluğuna tayin edilmek suretiyle diplomasi mesleğine girdi. 1954'de açılan sınavı kazanıp, SBF. Maliye Kürsüsü Asistanlığına atandı. İstanbul İktisat Fakültesi'nde "İktisadi Gayeli Mali Yardımlar" adlı tezi ile doktor oldu. 1960'da doçentliğe, 1967'de profesörlüğe terfi etti. Bu arada öğrenim için A.B.D.'ne, inceleme için İsviçre'ye gitti. Veteriner Fakültesi İktisadi Planlama kürsüsü profesörlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Mali Müşavirliği, Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu denetçiliği görevlerinde bulundu. 1982-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurul Başkanlığı yaptı. 1984-1995 yılları arasında SBF Maliye Bölüm Başkanlığını yürüttü.
Prof. Dr. İsmail Türk 2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Bibliyografya

İktisadi Gayeli Mali Yardımlar (1957), İktisadi Kalkınmanın Finansmanında Vergi Politikası (1965), Maliye Politikası Amaçlar ve Araçlar (1967), İktisadi Planlama Prensipleri (1970), Kamu Maliyesi (1992), Maliye Politikası (2006)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...