İktisadi Devlet Teşekkülleri

Yazar : İlhan Evliyaoğlu
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 25
Ölçü : 20,5 x 28 cm

I. Mahiyeti :
İktisadi Devlet Teşekkülleri. Türkiye'de devletin ekonomik alanda, ticari usuİlerle faaliyette bulunmak üzere kurmuş olduğu sermayenin büyük payı ya da tamamı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kuruluşlardır.
Önemli sektörlerde devletin öncülük yaparak işletmeler meydana getirmesi 1930 yılından itibaren yayılmaya başlamıştır. Devletin önderlik görevi, Türkiye'de devlet teşebbüslerini. Batı Avrupa Ülkelerinden ayırmaktadır.
Batı Avrupa ülkelerinde, devletler, genellikle iktisadi, sosyal ve siyasi sebeplerle esasen var olan işletmeleri millileştirmişlerdir.
Memleketimizde ise, özel milli teşebbüs tarafından gerçekleştirilmiyeceğl düşünülen işletmeler devletçe kurulmuştur. Bu önemli fark, Devlet Teşebbüslerimizin İdare, Denetim ve İşleyiş şekillerinin batı ülkelerinden daha değişik olmaları sonucunu vermiştir.
Memleketimizde iktisadi devlet teşekküllerinin yanında bir de kamu İktisadi teşebbüsleri mevcuttur. Kamu iktisadi teşebbüsleri İktisadi devlet teşekküllerini de kapsayan devlete ait kuruluşların çoğunu ifade eder. Birbirinden farkları amaç ve uygulamadaki yöntemlerdeki başkalıklardır...
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...