Hatıralarım

Yazar : Selim Sırrı Tarcan
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 72
Ölçü : 14,5 x 20 cm
Yayınevi : Türkiye Yayınevi

Ordu milletvekili Bay Selim Sırrı Tarcan 1874 yılında Yenişehir'de doğmuştur. Babası Elazığ vilayetinin Kesrik köyünden "Uzun" lakabıyla anılan Albay Yusuf Beydir. İlk tahsilini Harput'ta, orta ve yüksek tahsilini de İstanbul'da yapan Yusuf Bey; binbaşı iken Müşir Çerkes Abdi Paşanın yaveri olarak Manastır'a gitmiştir. Orada 1859 tarihinde Kesriyeli Yazıcı Selim Efendinin kızı Zeyneb Hanımla evlenmiş, 1876 (Rumi 1292) senesinde Karadağ'daki Bileke Kalesi'nin geri alınmasıyla ödevlendirilmiş ve burada şehid düşmüştür. Selim Sırrı Tarcan doğduğu zaman; babası, Mora Yenişehir'inde kumandan olan Müşir Hidayet Paşanın maiyetinde bulunuyordu. Selim Sırrı Tarcan'ın anne babası Selim Efendi, zamanının iyi kâtiplerinden imiş. Kızı Zeyneb Hanımı da okutmuş, hatta ona Fuzuli ve Nedim'i anlayacak kadar edebi bir terbiye dahi vermiş. Zeyneb Hanım, seksen beş yaşına kadar (doğumu 1839, ölümü 1924) yaşamıştır. Uzun Yusuf Beyden 1860 ve 1862 yıllarında iki kızı olmuştur. Selim Sırrı Tarcan'ın küçük ablası İsmet Hanım, on altı yaşında iken veremden ölmüştür. Büyük ablasının adı Hürmüz'dür. Selim Sırrı lise tahsilini Galatasaray'da, yüksek tahsilini Harp Okulu'nda tamamlamış ve "Mühendishane-i Berri-i Hümayundan mezun olmuştur. İsveç'te jimnastik ihtisası yapmış, Milli Eğitim'e öğretmen ve müfettiş sıfatıyla hizmet etmiş; Meşrutiyet inkılabına karışarak İstanbul'da fevkalade komiserlik görevinde bulunmuş ve Sarızeybek oyununu icad etmiştir. Memlekete asker, terbiyeci, sporcu, inkılapçı ve milletvekili sıfatlarıyla hizmet etmiş bulunan Selim Sırrı Tarcan'ın bu hüviyetlerini uzun uzadıya izaha lüzum görmüyoruz. Hatıralarını yazarken bir macera filmi kadar değişik olan hayatının muhtelif safhalarına temas edeceğiz…
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...