Halka Doğru Bilim (Türkiye'de Bilim Gazeteciliği)

Yazar : Orhan Koloğlu
İsbn : 9758236008
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 104
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Türk Bilim Tarihi Yayınları

Halka Doğru Bilim (Türkiye 'de Bilim Gazeteciliği) adlı bu kitap ele aldığı konu bakımından ve diğer bazı yönleriyle Türk okuyucusuna birçok "ilk"i sunmaktadır. Her ne kadar gerek Batı bilimi bağlamında -modem manada- gerek İslam medeniyeti çerçevesinde Osmanlı döneminde eskiye dayanan kökleri bulunsa bile, ülkemizdeki bilim ile ilgili faaliyetlerin ve gelecek yıl 170. yılını kutlayacağımız Osmanlı gazeteciliğinin "ilk" sayılacak yönleri yoktur. Ancak fert ve toplumların düşünce ve hayat tarzlarım etkileyen bilim ve gazetecilik "ilk" defa bu kitapta birarada ele alınmaktadır. Halbuki Osmanlı Türkiye'sinin modernleşmeye başladığı günden bugüne kadar bu iki fikri ve sosyal kurum, Osmanlıda gazeteciliğin doğuşunda buluşmuş ve birbirini taşımaya gayret etmiştir. Bu beraberliğin nasıl geliştiği ve günümüze nasıl ulaştığı konusu "ilk" defa burada incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bilimin, insan ve toplum hayatında ve devletlerin dünya platformlarındaki yerinin belirlenmesinde tartışılmaz bir üstünlüğü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bilimin, Türk toplumunda ve Türk insanındaki yerinin -mukayeseli olarak- değişik toplumlara nazaran nerede olduğunun belirlenmesi ise, bir taraftan bizim ilerleme yolundaki gerçek yerimizin tespiti, diğer taraftan da Türk düşüncesinde "rasyonellik" ile bilim zihniyetinin ne ölçüde yerleştiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan "Bilim Gazeteciliği" dersleri işte bu anlayış ile 1995-96 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nde başlatılmıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Koloğlu Kitapları (50)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...