Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi , İstanbul, Türkiye

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Üsküdar ilçesinde Selamsız Caddesi üzerinde Atlama Taşı denilen yerde bulunmaktadır. Tersane Emini Hacı Selim Ağa tarafından 1782 yılında müstakil vakıf kütüphanesi olarak yaptırılmıştır. Bitişiğinde bir de sübyan mektebi vardır. Reisülküttap Mustafa Efendi'nin İran'dan getirdiği kölesi olan Hacı Selim Ağa azat edildikten sonra taşıdığı üstün yeteneklerin dönemin yöneticileri tarafından fark edilmesi üzerine Darphane Eminliği, Matbaa-i Amire Eminliği, Edirne Defterdarlığı gibi devlet kademesinde önemli görevlerde atanmıştır. Kütüphanenin mimarı ise bilinmemektedir Selimağa, Aziz Mahmud Hüdaî, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağlı olan bu Kütüphanede 4.465 yazma eser vardır. Muhtasar kataloğu 1310 hicrî yılında basılmıştır. Kütüphanede bulunan yazma eserlerin tamamı elektronik ortama aktarılmıştır. İsteyen kullanıcılara elektronik ortamda hizmet verilmektedir. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ne son devirde vakfedilerek vâkıflarının adıyla ayrı birer bölüm olarak korunan Haşim Paşa, Hüseyin Kâzım Bey, İhsan Mahvi Bey Kütüphaneleri de bu kütüphanedeki koleksiyonlar yanında yer almıştır. Hacı Selim Ağa'nın vakfettiği 1,299 kitabı için yaptırmış olduğu kütüphanesinin mevcudu, burada toplanan çeşitli koleksiyonlar ve gelen yeni yayınlarla on beş bine yaklaşmıştır. Selamiali caddesi üzerinde bulunan kütüphanenin avlu kapısı üstünde Yesar Mehmed Es'ad Efendi'nin nefis yazısı ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Kitabeye göre Selim Ağa kütüphaneyi yaptırdığı zaman, padişah sarayının matbah (mutfak) emini idi. kütüphane ile beraber bitişiğinde bir de mektep yapılmıştır. Sonradan yıktırılan mektep yerine modern tarzda bir okul inşa edilmiştir. Kütüphane avlusunun sonu sonradan buraya kabirler nakledilerek hazire haline getirilmiştir. Hacı Selim Ağa'nın mezarı da buradadır. Kütüphane araştırmacılara açık olmakla birlikte, araştırma yapmak isteyen yabancılar için özel izin gerektirmektedir.

Adres : Selami Ali Cad. No.12, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...