H. İbrahim Özdemir

Prof. Dr. H. İbrahim Özdemir 1924 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Beyazıt 6. İlkokulda, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde yaptı. 1945-1949 yılları arasında Amerika Georgia Üniversitesinden kimya mühendisi olarak mezun oldu. Yurda dönerek İ.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümünde lisansüstü eğitimini yaptı. 1951-1953 yıllarında İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Kimya Kürsüsünde kimya teknisyeni, 1953 yılında İngiltere'de The Chrome Company Ltd. London'da teknik asistan olarak görev aldı. 1953-55 arasında yaptığı askerlik görevinden sonra İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Kimya ve Elektrik Malzemesi Kürsüsünde asistanlığa başladı. Bu arada İ.T.Ü. Türk Teknik Haberleşme Merkezi kanalıyla İstanbul Teknik Üniversitesini yabancılara tanıtmak amacı ile "The Guide of the Technical University of Istanbul' adlı İngilizce rehberi hazırladı ve bu rehber 1956-57, 1958-59 ve 1964-65 yıllarında yeni baskılar yaptı. 1960 yılında doktorasını tamamladı ve Elektrik Fakültesi tarafından iki yıl için Batı Almanya'ya gönderildi ve orada 1960-1963 yılları arasında Alexander Von Humbold Vakfının burslu elemanı olarak Köln Üniversitesi Kimya Bölümünde doçentlik çalışmasını tamamladı. 1964 yılında İ.T.Ü. Kimya Fakültesi Anorganik Kimya Kürsüsü doçenti, 1971 yılında aynı kürsünün profesörü oldu. 1974-1976 yılları arasında İ.T.Ü. Kimya Fakültesi dekanlığı yaptı ve 1980 yılında ise aynı fakültenin Anorganik Kimya Kürsüsü başkanlığına getirildi. 1981 yılında ise İ.T.Ü. bünyesinda kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde görevlendirildi ve bu bölümün Anorganik Kimya Anabilim Dalı başkanlığına seçildi.

Bibliyografya

The Guide of the Technical University of İstanbul (1956, 1958, 1964),

Oktay Aras Kitaplığındaki H. İbrahim Özdemir kitapları (2)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...