Feridun Cemal Erkin

Feridun Cemal Erkin 1899 senesinde İstanbul'da doğdu. 1920'de Galatasaray Lisesi'nden ve 1925'de Paris Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1916-1918 tarihlerinde askerlik hizmetini tamamladı. 1920'de İstanbul Düyunu Umumiye İdaresi muhasebeci yardımcısı, 1926'da Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Görüşme Heyeti başkatibi olarak görev yaptı. 1928'de Londra Büyükelçiliğinde başkatip, 1929'da siyasi müşavirlik mümeyyizi, olarak görev yapan Erkin, 1934'de Berlin büyükelçiliğinde orta elçilik, büyükelçilik müsteşarlığı, 1937'de iktisat ve ticaret dairesi şefliği, 1938'de Berlin başkonsolosluğu, 1939'da I. daire genel müdürlüğü yaptı. 1942'de umumi katip 1. muavinliğine, 1945'de büyükelçi umumi katipliğe tayin edildi. 1955'de Madrid büyükelçisi, 1957'de Paris büyükelçisi, 1960'da yüksek müşavir ve ayni yıl Londra büyükelçisi oldu. Feridun Cemal Erkin 1962'den 1965'e kadar Dışişleri Bakanı olarak hükümette görev aldı. 12 eylül 1963 tarihinde Avrupa Birliği'ne girdiğimiz Ankara anlaşmasını imzaladı. 1965 yılında Ordu milletvekili olarak Meclise girdi. Feridun Cemal Erkin 21 Haziran 1980'de vefat etti.

Bibliyografya

Les Relations Turco-Soviétiques et La Question des Détroits (1968), Türk Sovyet ilişkileri ve Boğazlar meselesi (1968), Türkiye'nin Savaşa Katılması İçin Kahire'de Yapılan Müzakereler (1979), Dışişlerinde 34 Yıl (3 Cilt -1986)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...