Eminönü - 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Raporu

Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Planlama ve İmar Md.

Tarihi süreç içinde oluşturulan tüm değerlerin ve sonraki kuşaklara iletilmesinde doğal ve toplumsal çevreye egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların hepsi kültür kavramını teşkil eder. Kültürel kimlik toplumların geçmişindeki medeniyeti ortaya koyan asli değer ölçüsüdür. Toplumların düşünce ve davranış biçimleri, dünya görüşü, sanatı, ekonomisi, idari ve siyasi yapısı gibi olayların hepsi kültürel kimliğin yansımalarıdır. Şehirler; toplumların kültürel kimliğinin yansımalarının harikulade ortaya konduğu zirve noktalarıdır. Yüzyılları aşan bir zaman süreci içinde çevreye ve maddeye aksetmiş kültürel kimliğin yansımaları içinde şehirler; kuşakların eğitilerek kimlik ve kişiliklerini kazandıkları ve bu şekilde toplumsal devamlılığın sağlandığı birer eğitim mekânıdır. Dünya tarihine yaptığı etki ve katkılar açısından önemli kültürlerin sayısı birkaç taneyi geçmediği gibi, bunların sembolü olan şehir sayısı da fazla değildir. Türk kültürünün en üst manadaki kompozisyonunun temsil edildiği şehirlerin başında gelen İstanbul sadece kendi içinde yetişen büyük ruhların değil, diğer kültürlerin seçkinlerinin de takdirini ve hayranlığını kazanmıştır. 2700 yıllık geçmişinde tarihi miras ve kültür katmanlarından izler taşırken, kültürümüzün görkemli ve sayısız eserleriyle bezenerek uygarlıklar sentezi olmuş, eşsiz kültür mirası ile doğal, coğrafi ve stratejik özellikleri ile yükselen değer olagelmiştir. İstanbul'un kültürel açıdan bir zirve, bir değer olmasında en büyük pay hiç şüphesiz, bu güzel şehrin kalbi konumundaki Tarihi Yarımada'ya aittir. Tarihi Yarımada, tarih sürecinde imparatorluklara başkentlik yapmış, medeniyetler harmanı olagelen ve toplumun tarih hafızasıyla birlikte yaşayan, hayatın sosyal dinamiklerinin resmedildiği başlangıç noktasıdır. Farklı kültürlerin sergilediği değişik tavırlar Tarihi Yarımada üzerinde oluşturulan kültür katmanlarını zenginleştirmiş, bir sonraki kültür, öncekileri geliştirerek medeniyeti ve en önemlisi, kültürünü ve Tarihi Yarımada'nın medeniyet mührü gibi şekillenmiş kimlik ve siluetinin oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur. Bu mühür Türk kültürünün şahikası olmuştur.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...