Damağası

Yazar : Kemal Tahir
İsbn : 9754781397
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 356
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tekin Yayınevi

Bütün bu aşağıda okuyacağınız zincirleme meselelerin, günlerden bir gün, Çorum Cezaevi'nde, mahsustan yere düşürülüp, kırılan bir saatten doğduğuna inanmak güçtür. Amma neylersiniz ki, realist bir hikâyeci sıfatıyla, şüphecileri şüphelerinde serbest bırakarak, hakikati gördüğümüz gibi kaydedeceğiz. Çorum Cezaevi birinci sınıf gardiyanlarından Hasan" Kırat efendi, iyi kalpli bir insandı. Tahtakurusu şurada dursun, maphusları bile herhangi bir maksatla ezmek istemezdi. Bir devirde, bizim memleket, iyi kalpli insanı korkak insan karşılığında kullandığından, bu ezmek istememek meziyetini Çorum Cezaevi birinci sınıf gardiyanlarından Hasan Kırat efendinin, manasız korkusuna verenler çoktur. Hasan Kırat, mensup olduğu aile dolayısıyla, korkak bir adam olmamak icap ederdi. Çünkü evvela, kahraman bir Türk zabitinin mahdumu idi. Sonra, askerliğinde önce jandarmalık etmiş, ihtiyata çağrılınca sahil muhafaza kıtasında bulunmuş, inzibatlık yaparak, belinde tabanca, kolunda kırmızı pazbant taşıyarak, Bursa kerhanesinde askerlerin orospularla temasına mani olmak için sabahlara kadar nöbet beklemişti. Yine inzibatlığı sırasında alay komutanının muvazaa ile kiraladığı meyve bahçesini cansiperane müdafaa etmiş, tavukları bile tel örgüden beriye geçirmemişti. Yüzbaşı pedere gelince, onun ahvali bütün vilayetçe meşhurdu. Çorum vilayetinin pek garip bir talihi var. Burası padişahımız efendimize alaylı zabitler, cahil emir kulları yetiştirir. Bunların en şaşaalısı Yedisekiz Hasan Paşa'dır. Abdülhamid'in eli sopalı, ağzı küfürlü Beşiktaş Muhafızı, Çorumlu olduğuyla yani padişahımız efendimizin en sadık beldesi ahalisinden bulunduğuyla- senelerce iftihar ettiği gibi; Cumhuriyet inkılabından çok sonra, 1942 senesinde, Çorum Halkevi tarafından neşredilen "Çorumlu nam inkılapçı mecmuada, münevver Çorumlular da, Yedisekiz Hasan Paşa'nın Çorum hemşerilerinden oluşuyla iftihar etmek için bir seri makale kaleme almışlarmış...
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...