Çağımıza Ters Düşenler

Yazar : Yaşar Nabi
Yayın Tarihi : Eylül, 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 236
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Tutuculuk bize özgü bir dünya görüşü değildir. Ne var ki yurdumuzda tutuculuğa verilen anlamın ve ona dayanılarak yapılan uygulamanın, yalnız çağımızda bu kavganın taşıdığı imlama değil, aynı zamanda kendi ülkü ve ereklerine de tümüyle ters düştüğünü belirten yığınla örnek gösterilebilir. İlkin, milliyetçilik, tutuculuğun vazgeçilmez bir ilkesi olmak gerekir. Nitekim bizim tutucularımız da yalnız kendilerinin milliyetçi oldukları iddiasındadırlar. Ne var ki milliyetçiliği dillerinden düşürmedikleri halde onun felsefesine ve gereklerine sırt çevirmeyi öteden beri kendilerine iş edinmişlerdir. Milliyetçilik neyi gerektirir? Ulusun kendi varlığına, kendi öz diline, öz kültürüne hizmet etmeyi ve türlü nedenler ve yanlış tutumlarla tarih boyunca milliyetçi görüşe aykırı davranışları sonucu ortaya çıkmış yozlaşmalarla savaşmayı, değil mi? Oysa bizim kendilerini milliyetçi ilan edenlerimizin davranışlarına bir bakın. Türk ulusunun Türkleşmesine her zaman karşı çıkmışlardır. Tarihsel yanılgılar sonucu dilimize zorla sokulmuş ama halkımıza bir türlü benimsetilememiş binlerce Arap ve Fars sözcüğünü ve bunların birlikte getirdikleri gramer kurallarını korumaya kalkışmak gibi boş bir çabanın peşinde değil midirler yüzyıldan beri? Bu yabancı sözcükleri, kılıç gücü ile alınmış yabancı topraklar gibi, ulusumuzun fetihlerinden sayıp bunlara bir çeşit kutsallık tacı giydirerek bu palyaço kılığında halkımıza yutturmak isteyenler ve ona özbenliğini unutturarak yabancı ulusların kültür sömürgesi haline gelmesi için yabancılaşmanın öncülüğünü günümüzde de sürdürenler onlar değil midirler? Türkü ve Türklüğü her zaman yadırgayanlar, Türk değil, İslam ümmetindensiniz telkini ile Türkü Arap topluluğu içinde eritmeye bütün güçleriyle çalışmadılar mı, hala çalışmıyorlar mı? Türkü, utanç verici Arap kültürü ve dili boyunduruğundan kurtardı ve ona, Türk adını şerefle ve öğünerek taşımayı, her türlü yabancı telkinlerden sakınmayı öğreterek öz benliğine kavuşturdu diye Atatürk'e can düşmanı kesilenler değil midirler bu sahte milliyet havarileri?
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...