Bülent Sümerkan

Prof. Dr. Ahmet Bülent Sümerkan 15 Ağustos 1952'de Çanakkale'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra 1982 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Sümerkan, daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1988 yılında göreve başladı. 1991 yılında uzman, 1993 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör oldu. İlgi alanları Antibiyotik bakteri ilişkileri, antibiyotik duyarlılık testlerinin standardizasyonu, Brusella ve bruselloz, Streptococcus pneumoniae.

Bibliyografya

Riketsiya İnfeksiyonları – Temel İç Hastalıkları (Ed. İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K ve ark. -1996), Pnömoni: Antimikrobiyal Tedavide Direnç Sorunu – Güncel Bilgiler Işığında Pnömoniler (Ed. Numanoğlu N, Willke (Topçu) A -2000), Sreptococcus pneumoniae – İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Ed. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M -2002), Brucella türleri - – İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Ed. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M -2002), Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane Enfeksiyonları (Ed. Günaydın M., Esen Ş., Saniç A. ve Leblebicioğlu H. –2002), Türkiye'de Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları – Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tedavisi (Ed. Arman D, Leblebicioğlu H -2003), Laboratuvar Kaynaklı İnfeksiyonlar: Önlenmesi ve Kontrolü – Hastane İnfeksiyonları (Ed. Doğanay M, Ünal S -2003), Listeria monocytogenes infeksiyonları – İç Hastalıkları (İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G ve ark. -2003), Zoonozlar - Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar (Ed. Doğanay M. ve Altıntaş N. -2008)
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...