Bize Göre - Gurabahane-i Laklakan - Frankfurt Seyahatnemesi

Yazar : Ahmet Haşim
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 227
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bir nevi ölümden sonra dirilme sırrına mazhar olan "İkdam"ın san'at ve edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini üzerine almış olmaktan utanıyorum. Bu utan, edebiyatı yüz kızartıcı bir meşgale telakki ettiğimden ileri gelmiyor. Zira bilirim ki, İngiliz milleti, Hint hükmünden ziyade Shakespeare ile mağrurdur; bilirim ki İran, zalim bir güneşin yaktığı kısır topraklar üzerinde mevcut olmaktan ziyade, Hafız-ı Sirazi'nin nazmında, Behzad'ın resimlerinde ve seccadelerinde renkli bahçelerinde yaşıyor; bilirim ki İspanya ne Alphonse'un, ne de Primode Rivera'nındır? Fakat kızıl karanfili Karmen'in vatanı, ancak El Greco ve Cervantes'indir. Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum. Gazetecilik, ticaret mahiyetini aldıktan sonra, kendisine "müşteri" ismi verilmesi daha doğru olan okuyucunun hoşuna gitmek gayretiyle gazeteler, yavaş yavaş sütunlarından "fikir"in bütün şekillerini sürdürüp attılar. Hareket etmeyen güzel bir vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa, gazeteler de bir taraftan metni kovan resimlerin istilası altında kaldı. Dünya basınına göz atılınca hükmedilir ki, mide ve barsak, dimağdan çok daha şerefli birer uzuv derecesine yükselmiştir. Hatta iri göbekli insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa, birçoklarının şimdi, dimağlarını kemik mahfazasından çıkarıp karınlarında taşıdıklarına hükmetmek lazım geliyor...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Haşim Kitapları (38)

DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...