Bizans Siyasal Düşüncesi

Yazar : G.L. Seidler
Yayın Tarihi : Kasım, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 94
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : V Yayınları

1. BİZANS İMP ARATORLUGU'NUN ROMA'DAN AYRILIŞI Üçüncü yüzyıldan başlayarak, barbarlar durmadan Ron ve Ren çizgisine saldırıyor, bu sının geçiyorlardı. Roma İmparatorluğu'nun batı kesimleri, uzun yıllar boyunca bir savaş alanı oldu ve sonunda, saldırıcılara boyun eğdi. Tuna eya1etlerinden Gotlar, Hunlar, Lombardlar geçti; Galya'yı, İspanya'yı, Kuzey Afrika'yı sırayla Vizigotlar, Suevler, Vandallar, Franklar, Burgundialılar, Alamanlar aldılar; en sonunda Roma'yı da Cermen boylan ele geçirdi. Savaş, yöneticilerin çaresizliği, veba, yoksulluk, yasasızlık, şiddet· bütün bunlar, olağan yaşamı bozuyordu. Roma İmparatorluk için ekonomik önemlerinden ötürü, Doğu eyaletleriyle gitgide daha çok ilgilenmeye başladı. Devletin yeniden düzenlenmesi gereği, kaçınılmaz oldu. Diocletianus, devletin savunulmasını düzenlemek ve kamu yetkesini güçlendirmek için, İmparatorluğu bağımsız yöneticileri olan dört geniş bölgeye ayırdı. Kendisi de, Doğu eyaletlerini gözetimi altında bulundurmak için Nicomedia'ya (İzmit) yerleşti. Bölgelere ayırmanın ardından, merkezi gücün yeniden örgütlenmesine girişildi;· eski Cumhuriyetçi makamların yerine, İmparatora bağlı daha etkin bir yönetim mekanizması kuruldu. Orduda da değişiklikler yapıldı; kuvvetler bir savaş alanından kolaylıkla bir başkasına aktarılan seyyar birlikleri (comitatenses) ve savunma amaçlarıyla sınır boylarına yerleştirilen köylü-asker birliklerine (limitanei) bölündü. Diocletianus'un ekonomik yaşamı yeniden düzenleme girişimleriyle başarısız oldu; narh fermanları enflasyon dalgasını durduramadı, İmparator paraya eski güveni sağlayamadı, öyle ki Mısır'da Ptolemaioslar zamanından kalma eski sikkeler, İmparatorluğun paralarına yeğ tutuluyordu. Büyük tarihi şehrin (Roma'nın) terkedilmesi ve İmparatorluk başkentinin 1.500 km. doğuya aktarılması, ne bir rastlantıydı ne de İmparatorun gelgeç keyfinin bir sonucu siyasal durum bunu gerektiriyordu. Roma'nın Doğu eyaletlerine çok uzak oluşu, gerek orduların kaydırılmasını gerekse Mısır ve Karadeniz eyaletlerinden başkente buğday getirilmesini karmaşık bir duruma sokuyordu.
******
DİKKAT!
İstanbul Kitapları (7654 kitap)
ve
Osmanlı Kitapları (2586 kitap)
Koleksiyonları satılıktır.
Çok kıymetli ve nadir kitapları da kapsayan bu
Koleksiyonları almak isteyenler
İletişim paragrafından lütfen mesaj gönderin...